Benedykt XVI dziękuje za gościnne przyjęcie i zachęca do świadczenia o Chrystusie

Żegnając się ze Stanami Zjednoczonymi Benedykt XVI podziękował za gościnne przyjęcie. Zaznaczył, że było ono wyrazem wiary i pobożności amerykańskich katolików.

Otuchy dodały mu spotkania z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich i religii. Ojciec Święty wyraził też wdzięczność prezydentowi Bushowi, władzom administracyjnym oraz Kościołowi USA za sprawne zorganizowanie jego wizyty apostolskiej. Zwracając się do społeczności katolickiej zachęcił ją do wytrwałego świadczenia o Chrystusie, naszej nadziei. Benedykt XVI podziękował również za możliwość złożenia wizyty w ONZ.

„Spoglądając wstecz, na sześćdziesiąt lat, które upłynęły od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dziękuje za wszystko, co udało się Organizacji osiągnąć w dziedzinie obrony i promocji podstawowych praw każdego człowieka na świecie i zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do dalszej niestrudzonej pracy, aby upowszechniać sprawiedliwość i pokojowe współistnienie ludów i narodów” – stwierdził Papież.

Ojciec Święty podkreślił ogromne wrażenie, jakie wywarła na nim wizyta na Ground Zero w Nowym Jorku i zapewnił o swej nieustannej modlitwie za ofiary tragedii sprzed niemal siedmiu lat. „Modlę się za Amerykanów i wszystkich mieszkańców globu, aby przyszłość przyniosła więcej braterstwa i solidarności, wzrost we wzajemnym szacunku i odnowione zaufanie do Boga, naszego Niebieskiego Ojca” – powiedział podczas ceremonii pożegnalnej Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama