Modlitwa Regina Caeli w Castelgandolfo

Sens wielkanocnej radości Benedykt XVI przypomniał, odmawiając z pielgrzymami w Castelgandolfo modlitwę Regina Caeli. Wskazał też na stałą potrzebę walki z gruźlicą oraz modlitwy za misjonarzy męczenników.

Wzorem swych poprzedników po liturgiach Triduum Paschalnego i Wielkanocy Papież udał się na kilkudniowy odpoczynek do swej letniej rezydencji pod Rzymem. Dzisiejsze rozważanie Benedykt XVI poświęcił południowej modlitwie maryjnej okresu wielkanocnego, Regina Caeli.

„Jej tekst, który w tych tygodniach zastępuje modlitwę Anioł Pański, jest krótki i ma formę bezpośredniej zapowiedzi: jest niczym nowe «zwiastowanie» Maryi, tym razem jednak nie pada ono z ust anioła, ale chrześcijan, którzy wzywają Maryję do radości, gdyż Syn, którego nosiła w łonie, zmartwychwstał zgodnie ze swą zapowiedzią. W istocie wezwanie «raduj się» było pierwszym słowem skierowanym do niej w Nazarecie przez wysłannika niebios. Jego sens był następujący: Raduj się, Maryjo, gdyż Syn Boży przybiera w tobie kształt człowieka. Teraz, po dramacie Męki rozbrzmiewa kolejne wezwanie do radości: Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia – «Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!».

Papież przypomniał też znaczenie hebrajskiego słowa Alleluja: wysławiajcie Pana. Zachęcił, by to radosne wezwanie wielkanocne stało się we wszystkich wierzących postawą życia.

Papiez powiedział po polsku:

„Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzisiejsza liturgia przypomina słowa św. Piotra: «Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami» (Dz 2, 32). Niech nasze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa będzie dla świata źródłem nadziei. Niech zbawienie stanie się udziałem wszystkich ludzi. Serdecznie wam błogosławię!”.

Benedykt XVI nawiązał do obchodzonego w poniedziałek Światowego Dnia Walki z Gruźlicą. Dotkniętych tą chorobą i ich bliskich zapewnił o swej bliskości. Zaapelował zwłaszcza do instytucji katolickich o wzmożenie międzynarodowych wysiłków w celu wyeliminowania tej plagi. Również dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Misjonarzy Męczenników.

„Modlitewna pamięć o tych naszych braciach i siostrach – biskupach, kapłanach, zakonnikach i zakonnicach, zabitych w roku 2007 podczas pełnienia misyjnej posługi – jest dla całego Kościoła obowiązkiem wdzięczności – powiedział Papież. Stanowi też zachętę dla każdego z nas do coraz odważniejszego świadectwa wiary i nadziei pokładanej w Tym, który na Krzyżu definitywnie pokonał panowanie nienawiści i przemocy wszechmocą swej miłości”.

Publikujemy cały tekst papieskiego rozważania:

Drodzy bracia i siostry!

W czasie uroczystej Wigilii Paschalnej rozbrzmiał po dniach Wielkiego Postu śpiew: "Alleluja", słowo hebrajskie powszechnie znane, które oznacza: „Wysławiajcie Pana”. W dniach okresu Wielkanocy to wezwanie do wysławiania przechodzi z ust do ust, z serca do serca. Rozlega się od wydarzenia całkowicie nowego: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg