Audiencja ogólna - katecheza o św. Leonie Wielkim

Bliski ludziom duszpasterz i kaznodzieja. Orędownik miłości i pokoju. Obrońca prymatu biskupa Rzymu. Katechezę o jednym z największych papieży Kościoła Benedykt XVI wygłosił na audiencji ogólnej.

Św. Leon Wielki, od wyboru w 440 r., pełnił swój urząd przez 21 lat. Wrażliwy na ludzką biedę postulował łączenie postu z jałmużną. W 1754 r. został ogłoszony doktorem Kościoła. Jego pontyfikat przypadł w okresie wielu sporów teologicznych i niepokoju politycznego – zauważył Papież. Poniżej skrót katechezy po polsku:

„Leon Wielki w 452 r. obronił Italię i Rzym przed inwazją barbarzyńców. W Mantui poprzez pertraktacje z Attylą, wodzem Hunów, powstrzymał jego pochód na południe. Trzy lata później prowadził mediację z Genzerykiem, królem Wandalów. Dzięki temu udało się ocalić przed spaleniem rzymskie bazyliki, w których schroniła się ludność. Nie udało się jednak obronić Wiecznego Miasta przed grabieżą.

Zachowało się około 100 kazań i 150 listów papieża Leona, świadczących o jego wielkości jako odważnego pasterza i teologa. W 451 r. poprzez swoich legatów aktywnie uczestniczył w słynnym soborze chalcedońskim. W znanym liście do biskupa Konstantynopola Flawiana świetnie przedstawił naukę o dwóch naturach w jednej osobie Chrystusa: boskiej i ludzkiej. Przypomniał również, że liturgia chrześcijańska nie jest tylko wspomnieniem historycznych zdarzeń zbawczych, ale ich konkretnym uobecnieniem. Mając świadomość tego faktu, pamiętajmy także współcześnie, że dzięki liturgii stajemy bezpośrednio w obecności Boga”.

Audiencja ogólna odbyła się w dwóch częściach. W Bazylice Watykańskiej Papież spotkał się najpierw z pielgrzymami włoskimi, z których większość stanowili uczniowie. Zasadniczą katechezę wygłosił w Auli Pawła VI. Pozdrawiając pielgrzymów polskich Benedykt XVI nawiązał do wczorajszego wspomnienia św. Kazimierza, szczególnie czczonego w Polsce i na Litwie.

Na spotkanie z Papieżem przybyło dziś ok. 200 pielgrzymów z Polski. Papież powiedział po polsku:

„Odznaczał się czystością ducha, miłością do ludzi i miłosierdziem wobec ubogich. Także w naszych czasach jest wzorem dla małżonków, młodzieży i osób żyjących w duchu rad ewangelicznych. Polecam was wszystkich jego wstawiennictwu i z serca błogosławię”.

Publikujemy cały tekst katechezy Ojca Świętego:

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»