Stolica Apostolska o statusie kobiet

Stolica Apostolska wezwała do umocnienia pozycji kobiet i zapewnienia wszystkim ludziom równych praw oraz poszanowania godności każdej osoby. Stanowisko Watykanu 3 lutego podczas posiedzenia Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ przedstawił abp Celestino Migliore.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy centrali ONZ w Nowym Jorku podkreślił rolę instytucji kościelnych w edukacji dziewcząt i kobiet. Dzięki tej działalności można umocnić ich pozycję w społeczeństwie. Abp Migliore wezwał do wyeliminowania praktyk dyskryminacyjnych. Kobietom należy zagwarantować równość szans, jednakową płacę jak mężczyznom, możliwość uczciwej kariery, równy dostęp do służby zdrowia i struktur prawnych, a także równość w zakresie praw majątkowych i ustawodawstwa rodzinnego. Priorytetem muszą pozostać programy pomocy dla kobiet znajdujących się w potrzebie, zwłaszcza dla ofiar nadużyć – podkreślił abp Migliore.

Watykański dyplomata upomniał się także o poszanowanie praw coraz większej rzeszy kobiet pracujących poza domem. Rządy poszczególnych krajów muszą chronić je przed wykorzystywaniem oraz nieludzkimi warunkami pracy. Trzeba też docenić wkład społeczno-gospodarczy kobiet pozostających w domach, tym bardziej, że są one często pozbawione pomocy pochodzącej z funduszy publicznych. Należy także pamiętać o obowiązkach mężczyzn w odniesieniu do swych rodzin. Szef misji watykańskiej przy ONZ postulował współpracę rządów oraz organizacji społecznych i wyznaniowych w krzewieniu udziału kobiet w programach rozwojowych oraz systemach finansowych, takich jak mikrokredyty.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama