Watykan: Nieszpory na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto nawrócenia Apostoła Narodów jest ostatnim dniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego rzymskie obchody zakończyły uroczyste nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Papieża w Bazylice św. Pawła za Murami.

Autentyczny ekumenizm ma być zakorzeniony w modlitwie – zwrócił uwagę Benedykt XVI w homilii. Nawiązał do hasła tegorocznego Tygodnia: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 1, 17). Przypomniał, że od dokładnie 40 lat rozważania i modlitwy na tę okazję przygotowują wspólnie komisja Światowej Rady Kościołów „Wiara i Ustrój” oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Wskazał, że przywrócenie jedności przewyższa nasze siły. Nie leży w naszej mocy decyzja, kiedy ani jak się to w pełni urzeczywistni. Tego dokonać może tylko Bóg.

Pragnienie jedności – powiedział Papież – ma być obecne w całym naszym życiu modlitwy. Ludzie modlący się zawsze nieśli pojednanie. To od modlitwy wyszedł znany nam dziś ruch ekumeniczny. W zapoczątkowane w XVIII wieku inicjatywy modlitwy o jedność rychło włączyli się katolicy.

Ojciec Święty przypomniał, że już w 1895 r. Leon XIII zaproponował nowennę modlitwy o zjednoczenie. Przed stu laty oktawie takich modlitw dał początek ks. Paul Wattson, wówczas jeszcze należący do Kościoła episkopalnego. W latach 30. XX wieku nowy impuls wniósł ks. Paul Couturier z Lyonu, promotor ekumenizmu duchowego. Pod jego wpływem ofiarowała wówczas (w 1936 r.) życie w tej intencji włoska trapistka Maria Gabriella Sagheddu, którą dokładnie ćwierć wieku temu beatyfikował w rzymskiej bazylice św. Pawła Jan Paweł II. W homilii na ekumenicznych nieszporach Benedykt XVI nawiązał też do roku poświęconego świadectwu i nauczaniu Apostoła Narodów. Obchody rozpoczną się w tym samym miejscu 28 czerwca 2008 r.

Na liturgię do Bazyliki św. Pawła za Murami przybył też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów pastor Samuel Kobia. Miał on już okazję spotkać się z Benedyktem XVI w południe podczas audiencji dla Wspólnej Grupy Roboczej Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Kościołów. Rozpoczęła ona w tych dniach w Rzymie nową fazę prac.

Podczas audiencji 25 stycznia Ojciec Święty wyraził uznanie dla wysiłków ekumenicznych podejmowanych przez „grupę Watykan-Genewa” powstałą w 1965 r. na fali soborowej odnowy. Zauważył, że współpraca ta stanowi sugestywny wyraz już istniejącej komunii między chrześcijanami. Istotnie wpływa na wzajemne zbliżenie, dialog i porozumienie.

„Stulecie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest dobrą okazją, by podziękować Wszechmocnemu Bogu za owoce ruchu ekumenicznego, w którym możemy rozpoznać obecność Ducha Świętego, pobudzającego wzrost wszystkich uczniów Chrystusa w jedności wiary, nadziei i miłości – powiedział Papież. Modlitwa o jedność jest sama w sobie «nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności» (Unitatis Redintegratio, 8), ponieważ jest uczestnictwem w modlitwie samego Jezusa. Gdy chrześcijanie wspólnie się modlą «wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy» (Ut Unum Sint 22), gdyż obecność Chrystusa pośród nas rozwija głęboką zgodę umysłów i serc: jesteśmy zdolni do spojrzenia na siebie na nowo i umocnienia naszej determinacji by przezwyciężyć wszelkie dzielące nas przeszkody”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama