Watykan: Nowy ambasador Słowacji

Bogate dziedzictwo duchowe Słowacji może przyczynić się do ożywienia duszy Europy - stwierdził Papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Jozef Dravecký złożył 13 września listy uwierzytelniające.

Benedykt XVI nawiązał do doznanych przez Słowaków prześladowań oraz ich heroicznych zmagań o prawo do życia, wolności religijnej i swobodnego prowadzenia pracy charytatywnej. Wyraził nadzieję, że przygotowywane obecnie obchody 1150. rocznicy (w roku 2013) początków misji świętych Cyryla i Metodego na ich ziemiach umocnią świadectwo dawane tym wartościom.

W ten sposób Słowacja zachęci inne państwa Unii Europejskiej do troski o jedność, współpracę i postęp gospodarczy z poszanowaniem różnorodności i narodowej suwerenności oraz sprawiedliwości społecznej. Dobrze rozwijają się nawiązane 14 lat temu stosunki dyplomatyczne tego kraju ze Stolicą Apostolską. W roku 2000 Słowacja podpisała z nią porozumienie. Dwie z jego czterech części – dotyczące duszpasterstwa w wojsku i edukacji katolickiej – już ratyfikowała. Ojciec Święty podkreślił szczególne znaczenie wychowania młodzieży w obliczu kryzysu zagrażającego małżeństwu i rodzinie. Zależy na tym zarówno państwu, jak i Kościołowi, które powinny współpracować na tym polu dla zapewnienia krajowi zdrowej przyszłości.

Nowy ambasador zapewnił Papieża, że Słowacja dąży do ratyfikowania również dwóch pozostałych części porozumienia, które dotyczą sprzeciwu sumienia i finansowania działalności Kościoła. Poinformował, że jednym z zadań, jakie powierzył mu rząd w ramach jego misji dyplomatycznej, jest przygotowanie odpowiednich warunków do podróży apostolskiej Benedykta XVI na Słowację. Jozef Dravecký urodził się w roku 1947 w Spiskiej Nowej Wsi. Jako student w Bratysławie należał do grup, które w konspiracyjnych warunkach umacniał w wierze obecny kardynał Jan Chryzostom Korec. Wykładał potem matematykę na uniwersytecie, a od 16 lat pracuje w służbie dyplomatycznej. Był ambasadorem w Bułgarii i na Łotwie. Nowy przedstawiciel dyplomatyczny Słowacji przy Watykanie jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Zna 8 języków obcych, w tym polski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama