Wkrótce procesy beatyfikacyjne

Z wielką radością środowiska Karmelu Terezjańskiego w naszej Ojczyźnie przyjęły decyzję Konferencji Episkopatu Polski o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesów beatyfikacyjnych dwóch polskich kandydatek do chwały ołtarzy: Marianny Marchockiej (w zakonie m. Teresa od Jezusa) oraz Kunegundy Siwiec. Obydwie związane były z zakonem karmelitańskim - podał Nasz Dziennik.

- Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych dzieli się tą radosną wiadomością ze wszystkimi środowiskami Karmelu Terezjańskiego w Polsce i wyraża wdzięczność wobec Konferencji Episkopatu, zwłaszcza wobec JEm. ks. kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego, który propozycję rozpoczęcia wspomnianych procesów beatyfikacyjnych zechciał księżom biskupom przedłożyć na zebraniu plenarnym - stwierdził wczoraj o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, wicepostulator. Jednocześnie w imieniu Biura Postulatorskiego zwrócił się do wszystkich osób żyjących duchowością Karmelu o modlitwę w intencji dalszego pozytywnego postępowania prac związanych z wprowadzeniem procesów beatyfikacyjnych obu kandydatek w Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, po uprzednim uzyskaniu "nihil obstat" ze strony Stolicy Apostolskiej. Ta prośba kierowana jest zwłaszcza do mniszek karmelitanek bosych - współsióstr matki Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej) w powołaniu klauzurowym, a także do członkiń i do członków świeckiego zakonu karmelitów bosych, do którego przynależała Kunegunda Siwiec.

Nowa polska kandydatka na ołtarze Marianna Marchocka urodziła się 25 czerwca 1603 r. w Stróżach k. Zakliczyna. Do konwentu św. Marcina w Krakowie wstąpiła w 1620 roku. Tam otrzymała imię Teresa od Jezusa. Z wielką gorliwością pełniła posługę przełożonej i mistrzyni pierwszego pokolenia karmelitanek we Lwowie. W 1648 r. z powodu wybuchu wojny na Ukrainie lwowskie karmelitanki przybyły do Krakowa, skąd w roku następnym wyjechały na fundację do Warszawy. To tutaj 19 kwietnia 1652 r. zmarła w opinii świętości m. Teresa Marchocka. Starania o jej beatyfikację, udaremnione na skutek zaborów i wojen, zostały podjęte przez zakon na nowo w 1987 roku.

Druga karmelitańska kandydatka do chwały ołtarzy - Kunegunda Siwiec - urodziła się 28 maja 1876 roku w Stryszawie. Pod wpływem nauk misyjnych i wewnętrznego głosu w wieku dwudziestu lat podjęła decyzję o zmianie swoich planów życiowych i oddania się na wyłączną służbę Bogu w świecie. Po zerwaniu zaręczyn złożyła prywatny ślub czystości. W 1923 roku wstąpiła do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Tam przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus. Została obdarowana łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Jezusa i możliwości rozmawiania z Nim. W czasie działań wojennych w 1942 roku uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji zachowania Stryszawy przed grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką do Oświęcimia. Umarła w opinii świętości 17 czerwca 1955 roku. Od roku 1995 w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych rozpoczęły się starania o beatyfikację Kunegundy Siwiec przejawiające się licznymi prośbami do władz zakonu, wypowiedziami i uchwałami podczas kolejnych Kongresów Prowincjalnych i Ogólnopolskich OCDS. Od 1996 roku datuje się szybki rozwój zainteresowania osobą i duchowością Kunegundy Siwiec.

W 1998 roku, w czasie I Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Siwcówki, w Stryszawie-Siwcówce powołane zostało Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec. Posiada ono osobowość prawną, a opiekę duchową sprawuje nad nim prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych osobiście lub przez swego delegata. Celem Towarzystwa stało się m.in. podjęcie starań o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec. Gromadzi ono środki na ten cel, a także promuje działalność naukową i publikacyjną, aby przesłanie i orędzie Miłosierdzia promieniujące z życia Kunegundy, jej wiara i heroizm w znoszeniu cierpienia stały się inspiracją do naśladowania. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec organizują także coroczne pielgrzymki, starają się rozszerzać jej kult przez wydawanie nowenn do patronki, pamiątek, zamawianie Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji. Organizowane też są spotkania członków zarządu z różnymi grupami modlitewnymi przy parafiach. Odbywały się one wielokrotnie w Polsce, w Wilnie, na Słowacji, w Ziemi Świętej, we Włoszech i we Francji.

«« | « | 1 | » | »»