Benedykt XVI: Przesłanie do franciszkanów konwentualnych

Jedynie wsłuchując się z modlitwą w Słowo Boże rozumiemy rzeczywiste potrzeby ludzi naszych czasów. Wówczas możemy na nie odpowiadać w oparciu o Bożą mądrość, głosząc to, co samemu głęboko się przeżywa - przypomina Papież w przesłaniu do generała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Benedykt XVI wręczył je o. Marco Tasce 17 czerwca w Asyżu, spotykając się w bazylice św. Franciszka z uczestnikami kapituły generalnej tego zakonu. W liście Papież nawiązuje do tematu jej kończących się 20 czerwca obrad. Jest nim formacja do misji. Nie otrzymuje się jej raz na zawsze, ale musi być ona prowadzona stale.

Papież zwraca uwagę, że duchowi synowie św. Franciszka mają dawać świadectwo jego przesłaniu. Za wzorem swego założyciela winni stale kierować wzrok ku Chrystusowi i dostrzegać Jego oblicze w cierpiących braciach, tak jak Franciszek ujrzał je w trędowatym. Biedaczyna z Asyżu przyjął jako regułę życie zgodne z Ewangelią. Właśnie na tym polega nieprzemijająca aktualność jego świadectwa. Ewangelia to dla niego kryterium w podejmowaniu wyzwań wszystkich czasów – także naszych. Nie ulega się wówczas powabom przejściowej mody. Opierając się na planie Bożym, można rozpoznać prawdziwe potrzeby człowieka. W przesłaniu do przełożonego generalnego franciszkanów konwentualnych Ojciec Święty wskazuje ponadto, że powołani są oni do działania we współbrzmieniu z Kościołem, czym odznaczał się ich założyciel. Wyraża wdzięczność za posłuszeństwo, z jakim oni oraz Zakon Braci Mniejszych przyjęli jego rozporządzenia (motu proprio „Totius orbis” z 9 listopada 2005 r.) poddające papieskie bazyliki św. Franciszka i Matki Bożej Anielskiej w Asyżu jurysdykcji miejscowego biskupa.

O. Kazimierz Malinowski, przełożony prowincji krakowskiej podkreśla, że franciszkanie konwentualni na stałe zapisali się w rzeczywistość Polski. Minęło już 770 lat ich obecności na polskich ziemiach. „Franciszkanie przybyli do Krakowa w roku 1236. Jest nas ok. 1250 w trzech prowincjach: z siedzibą w Krakowie św. Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię; prowincja warszawska Matki Bożej Niepokalanej; najmłodszą jest prowincja gdańska św. Maksymiliana Marii Kolbego. Mamy Polsce ok. 70 klasztorów, jednak 1/3 franciszkanów pracuje poza granicami Polski” – podkreśla o. Malinowski. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego poinformował, że polskie prowincje prowadzą 14 misji w różnych częściach świata: w Ameryce Płd., w Afryce, Europie Wsch. i w Azji. Ponadto franciszkanie konwentualni zaangażowani są w wiele dzieł na terenie Polski. Jednym z nich jest Telewizja Puls. „Chcemy także jeszcze bardziej promować duchowość franciszkańską, w tym celu powstają nowe domy rekolekcyjne. Podejmujemy też pracę z ludźmi potrzebującymi” – zaznaczył o. Malinowski.

«« | « | 1 | » | »»