Brazylia: List polityków do biskupów

List otwarty do uczestników V Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów wystosowała 17 maja grupa brazylijskich parlamentarzystów. Katoliccy posłowie i senatorzy wyrażają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Nawiązują też do 40-lecia encykliki Pawła VI „Populorum Progressio".

Według brazylijskich polityków wezwanie Pawła VI jest ciągle aktualne, bowiem społeczeństwa nadal dążą do braterstwa, równości i tolerancji. Autorzy przesłania utożsamiają się całkowicie z bogactwem nauczania społecznego zawartego we wspomnianej encyklice. Pragną, aby nauka społeczna Kościoła, była poznawana przez młodzież tego kontynentu.

Parlamentarzyści we wspomnianym liście wymieniają najbardziej naglące problemy społeczne tego kontynentu, a które znajdują swoje odzwierciedlenie w nauczaniu społecznym Kościoła. Cytują J. Maritaina, który głosił „Człowiek może organizować życie na ziemi bez Boga, lecz bez Boga może tylko układać wszystko przeciw człowiekowi. Humanizm ekskluzywny jest humanizmem nieludzkim”.

Bogactwo treści tego listu wyraża troskę o to, aby wierni tego kontynentu pogłębiali znajomość nauczania społecznego Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama