Religia wykorzystywana do celów politycznych

Na konieczność pogłębienia wiary jako niezbędny warunek dialogu kultur i cywilizacji wskazała na forum ONZ przedstawicielka Stolicy Apostolskiej.

Prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, prof. Mary Ann Glendon, zaprezentowała watykańskie stanowisko podczas dyskusji panelowej na temat roli religii we współczesnym świecie. Wyraziła ubolewanie z powodu eksploatowania religii do celów politycznych. Jej zdaniem liderzy religii i kultur powinni zachęcać swych zwolenników do spotykania się z ludźmi innych światopoglądów. Może to mieć miejsce na racjonalnej płaszczyźnie wzajemnego szacunku, z zachowaniem wierności swym przekonaniom.

Prof. Glendon zachęciła też do poszukiwania we własnej wierze bogactwa nakłaniającego do szacunku i tolerancji. Takie wysiłki na płaszczyźnie lokalnej mogą sprawić, że wspólnoty religijne skutecznie będą leczyły rany, budowały pomosty, wspólnie przeciwdziałały próbom manipulowania religią w celu wzniecania nienawiści i przemocy. Dla tolerancji i pokojowego współżycia ludzi różnych wyznań nie ma alternatywy – stwierdziła na forum ONZ prof. Mary Ann Glendon.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama