Benedykt XVI: Powinności mediów

Kierujący mediami winni bronić dobra wspólnego, prawdy, ludzkiej godności i rodziny. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Papież zwrócił uwagę na raptowne zmiany w świecie mediów. Podczas gdy prasa zmaga się o utrzymanie na rynku, w szybkim tempie rozwijają się radio, telewizja czy internet. Coraz większe znaczenie mediów elektronicznych zbiega się z ich koncentracją w rękach nielicznych międzynarodowych konglomeratów, których wpływ przekracza granice społeczne i kulturowe.

Papież wyraził uznanie dla cywilizacyjnej roli mediów. Pryzpomniał wysokiej jakości opracowania dokumentalne i serwisy informacyjne, zdrową rozrywkę, pobudzające do myślenia dyskusje i wywiady. Z kolei Internet otworzył na świat wiedzy i poznania, przedtem dla wielu z trudem tylko, jeśli w ogóle, dostępny.

Takiemu wkładowi w dobro wspólne należy się pochwała i poparcie. Z drugiej jednak strony łatwo dostrzec, że wiele z tego, co transmituje się w różnej formie do domów milionów rodzin na całym świecie, jest szkodliwe. "Kierując na te cienie światło Chrystusowej prawdy, Kościół wzbudza nadzieję. Starajmy się zachęcać wszystkich do stawiania zapalonego światła na świeczniku, by świeciło każdemu w domu, w szkole, w społeczeństwie”- powiedział Ojciec Święty.

Wielka jest odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży do piękna, prawdy i dobra – stwierdził Benedykt XVI. Media pomogą w tym tylko o tyle, o ile będą promować godność człowieka, prawdziwą wartość małżeństwa i rodziny oraz pozytywne osiągnięcia i dążenia ludzkości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama