Audiencja środowa: O Akwili i Pryscylli

Swoją katechezę podczas audiencji ogólnej 7 lutego Benedykt XVI poświęcił małżonkom Akwili i Pryscylli - współpracownikom św. Pawła.

Przypominając za Apostołem Narodów, że w ich domu w Koryncie zbierali się pierwsi chrześcijanie, był on więc "pierwszym Kościołem", Papież podkreślił, że to również dzięki wierze ludzi świeckich, rodzinom i małżonkom "chrześcijaństwo dotarło do naszego pokolenia".

"Do zakorzenienia się Kościoła przyczynili się więc nie tylko apostołowie, ale także zaangażowanie rodzin, małżonków, wiernych świeckich", gdyż "tylko w ten sposób rośnie Kościół" - mówił dalej Ojciec Święty. "Tak było na początku, tak jest również teraz" - dodał. Podkreślił, że każdy dom może stać się małym Kościołem nie tylko w tym sensie, że panuje w nim chrześcijańska miłość, altruizm i troska, ale też dlatego, że całe jego życie obraca się wokół jednego Jezusa Chrystusa.

Fakt, że św. Paweł wzoruje życie Kościoła na życiu rodziny, nie powinien dziwić, bo Kościół jest rodziną Boga - stwierdził papież. "Uczcijmy Akwilę i Pryscyllę jako przykład życia małżeńskiego, odpowiedzialnie zaangażowanego, i znajdźmy w nich wzór Kościoła, rodziny Boga po wszystkie czasy" - zakończył swą katechezę.

Audiencja dzisiejsza odbywała się w bazylice św. Piotra - dla 2,5 tys. pielgrzymów z Lombardii - i w Auli Pawła VI, w której zgromadziło się ponad 7 tys. wiernych z całego świata, wśród nich kilkuset Polaków z kraju i emigracji, przybyłych w grupach i indywidualnie. Był wśród nich metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Po wygłoszeniu katechezy papież streścił ją w głównych językach światowych, a następnie pozdrowił - również w różnych językach, w tym także po polsku - pielgrzymów zagranicznych.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

"Witam obecnych tu Polaków. Pryscylla i Akwila są wzorem życia małżeńskiego odpowiedzialnie zaangażowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijan. Przez ich wstawiennictwo modlimy się, by świętość rodzin była zaczynem rozwoju Kościoła w świecie. Serdecznie błogosławię wam i waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Publikujemy cały tekst przemówienia papieskiego:

Drodzy bracia i siostry,

czyniąc nowy krok w tej rozpoczętej kilka tygodni temu swego rodzaju galerii portretów pierwszych świadków wiary chrześcijańskiej, za przedmiot naszych rozważań bierzemy dziś parę małżeńską. Chodzi o małżonków Pryscyllę i Akwilę, mieszczących się na orbicie licznych współpracowników apostoła Pawła, o których wspomniałem pokrótce w ubiegłą środę. Na podstawie posiadanych przez nas wiadomości ta para małżonków odegrała bardzo czynną rolę w okresie postpaschalnych początków Kościoła.

Imiona Akwila i Pryscylla są łacińskie, lecz noszący je mężczyzna i kobieta byli pochodzenia żydowskiego. Ale przynajmniej Akwila geograficznie pochodził z diaspory w północnej Anatolii nad Morzem Czarnym - w dzisiejszej Turcji - podczas gdy Pryscylla, której imię bywa niekiedy skracane jako Pryska, była najprawdopodobniej Żydówką wywodzącą się z Rzymu (por. Dz 18,2). W każdym razie to z Rzymu przybyli oni do Koryntu, gdzie Paweł spotkał ich na początku lat pięćdziesiątych; przyłączył się tam do nich, ponieważ, jak opowiada nam Łukasz, wykonywali ten sam zawód wytwórców namiotów czy płacht na użytek domowy, i przyjęty został wręcz do ich domu (por. Dz 18,3). Powodem ich przybycia do Koryntu była decyzja cesarza Klaudiusza o wygnaniu z Rzymu mieszkających tam Żydów. Rzymski historyk Swetoniusz pisze o tym wydarzeniu, że Żydzi zostali wyrzuceni, ponieważ "wszczynali zamieszki z powodu niejakiego Chrestusa" (por. "Żywoty cezarów. Klaudiusz", 25).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg