Wyzwania dla chrześcijan w Ameryce Łacińskiej

Zjawiska wyzysku i niesprawiedliwości, korupcji i przemocy są naglącym wezwaniem do chrześcijan, by przeżywali konsekwentnie swą wiarę, starając się o solidną formację doktrynalną i duchową.

Przyczynią się wówczas do budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, ludzkiego i chrześcijańskiego. Wskazał na to Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Papież przypomniał, że przygotowuje się obecnie 5. Konferencję Generalną Episkopatu Latynoamerykańskiego. Jej zadaniem będzie nadanie nowego rozmachu ewangelizacji tego rozległego kontynentu, na którym żyje znaczna część światowej wspólnoty katolickiej. Wśród wyzwań, przed jakimi staje tam Kościół, Ojciec Święty wymienił przemiany zachodzące w kulturze milionów ludzi, fale migracji, problemy tożsamości historycznej i demokracji, laicyzację, rosnące ubóstwo, niszczenie środowiska naturalnego, przemoc, handel narkotykami. Pilna jest nowa ewangelizacja, bo Ameryka Łacińska odczuwa głód Boga.

„Kiedy wiary nie ożywia się modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego, kiedy słabnie życie sakramentalne, wówczas rozwijają się sekty i nowe grupy pseudoreligijne. Oddalają one od Kościoła wielu katolików. Kiedy nie daje się odpowiedzi na najgłębsze dążenia w życiu wiary, powstają też sytuacje pustki duchowej. W pracy ewangelizacyjnej trzeba zawsze pamiętać, że Duch Święty zesłany przez Ojca i Syna w dniu Pięćdziesiątnicy nadal pobudza życie Kościoła. Dlatego ważne jest poczucie przynależności do Kościoła. Chrześcijanin wzrasta i dojrzewa w komunii z braćmi, dziećmi tego samego Boga i Ojca” – powiedział Papież.

Benedykt XVI nawiązał też do tematu zakończonej 20 stycznia sesji plenarnej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, którym była rodzina i wychowanie. Wskazał, że rodzina jest miejscem, gdzie strzeże się dziedzictwa wiary. Przekazuje wartości, które pomagają żyć jako dzieci Boże.

Jakie wyzwania stoją dziś przed latynoamerykańskim Kościołem, gdy chodzi o wychowanie?

„Pierwsze wyzwanie dotyczy właśnie rodziny” – powiedział sekretarz wspomnianej komisji. Ks. José Tola podkreślił, że formacja dzieci rozpoczyna się formacją rodziców. Rodzice nie mogą dać dzieciom tego, czego sami nie mają. W czasie sesji plenarnej mówiono o znaczeniu przygotowania do sakramentu małżeństwa. Dziś w wielu miejscach jest ono bardzo niewystarczające czy ubogie. Naprawdę nie przygotowuje się rodziców do tak delikatnego zadania, jak wychowanie. Z drugiej strony rodzina musi być zawsze w kontakcie z innymi instytucjami, które także zajmują się wychowaniem dzieci: z parafią i szkołą. „Biskupi Ameryki Łacińskiej są w pełni świadomi, że rodzina winna być teraz w centrum ich uwagi, ich troski duszpasterskiej. Stoimy wobec bardzo silnego, bardzo agresywnego nurtu przeciwko życiu, przeciwko wartościom życia rodzinnego zgodnym z Ewangelią” – dodał ks. Tola.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg