Katoliccy dziennikarze wzywają do posłuszeństwa Papieżowi

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów dziennikarzy, z ogromną prośbą o zachowanie roztropności zawodowej - w trosce o wspólnotę działań na rzecz pełnej jedności Kościoła Polskiego - czytamy w oświadczniu KSD wydanym we wtorek (9 stycznia) wieczorem.

Publikujemy cały tekst oświadczenia KSD:

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

W tej ogromnie podminowanej sytuacji mediów polskich, szczególnie katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów dziennikarzy, z ogromną prośbą o zachowanie roztropności zawodowej - w trosce o wspólnotę działań na rzecz pełnej jedności Kościoła Polskiego, którego tak cenny kształt dali Kapłani tej miary i tej bezgranicznej ofiarności jak ks.Stefan Kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, jak i rzesze niezłomnych duchownych polskich, w najtrudniejszych czasach komunistycznego totalitaryzmu.

Oświadczamy, że najistotniejsza dla katolika jest decyzja Ojca Świętego, w tych dramatycznych dla nas wszystkich sprawach ostatnich dni, decyzja Ojca Świętego dotycząca rezygnacji z arcybiskupstwa Warszawy ks. abp. Stanisława Wielgusa. Wobec decyzji Zwierzchnika Kościoła na Świecie, Namiestnika św. Piotra - dla katoliów kończą się dyskusje, kończą się wątpliwości i komentarze.

Zwracamy uwagę na bezprecedensową w dziejach Stolicy Piotrowej tak decyzję, jak i szybkość jej podjęcia - i z tych faktów uczmy się wyciągać wnioski.

Jesteśmy wszyscy Polacy zobowiązani do zaangażowania się w pełni w odbudowę jedności, solidarności i pełnej godności własnej, narodowej, a szczególne zobowiązania tu ciążą na katolikach. Katolik to ten, którego obowiązkiem jest być świadkiem, codziennie...

Ani na chwilę nie wolno nam zapominać jakimi specjalnymi dłużnikami Ojca Świętego Jana Pawła II pozostajemy w Polsce i świecie, do końca naszych dni, w każdym naszym działaniu. Jakimi powinniśmy pozostawać kontynuatorami spuścizny duchowej i narodowej dziedziczonej przez nas po Ks. Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Na dalszą drogę śladem tych Obu Kapłanów, Ojców Duchowych Polskiego Narodu, kierujmy swoje kroki, we wszystkich problemach dotyczących naszej pracy na rzecz odbudowy polskich mediów i na rzecz przywrócenia godności zawodowej dziennikarzy polskich.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Małgorzata Bartyzel, prezeska KSD, posłanka PiS
Anna T.Pietraszek, członkini Zarządu KSD, przewodnicząca Sekcji KSD w TVP
ks. Bolesław Karcz, wiceprezes Zarządu KSD,
Marcin Paszkowski, członek Zarządu KSD, prezes oddz. KSD w Łodzi
Bogusław Olszonowicz, członek Zarządu KSD, prezes oddz. KSD w Gdańsku

«« | « | 1 | » | »»