Prasa międzynarodowa o pielgrzymce

Papieska pielgrzymka do Turcji stanowi główny temat doniesień światowych mediów.

Paryski „Le Monde” podkreśla, że dialog z prawosławiem jest jednym z priorytetów pontyfikatu Benedykta XVI. Jednak „Le Figaro” jest sceptyczny i uważa, że nie należy oczekiwać wielkich postępów. Prymat Patriarchatu Ekumenicznego ma znaczenie symboliczne, a jego pozycja kwestionowana jest nie tylko przez władze w Ankarze, lecz także Patriarchat Moskiewski. Tym niemniej wizyta Papieża będzie wymownym gestem poparcia dla stu tysięcy mieszkających w Turcji chrześcijan i patriarchy Bartłomieja I.

Włoski dziennik „La Stampa” przypuszcza, że obecna podróż może ułatwić spotkanie Benedykta XVI z patriarchą moskiewskim, Aleksym II. Gazeta zauważa, że dialog ten podejmowany jest na szczególnym terenie, jakim jest współczesna Turcja. W kraju tym nie brakuje najrozmaitszych napięć społecznych, politycznych i religijnych. Przybycie Ojca Świętego jest w opinii „Corrierre della Sera” wielką szansą dla Turcji, która w reflektorach całego świata może ukazać swą dojrzałość i tolerancję. Każdy papieski gest, każde słowo jest oczekiwane z niecierpliwością. Jak zauważa Marco Politi w „La Repubblica”, będą one dokładnie analizowane, studiowane, a każda improwizacja traktowana będzie jako test.

„New York Times” podnosi problem znaczenia papieskiej podróży dla dialogu z islamem. Gazeta przypomina, że Benedykt XVI będzie, po Janie Pawle II kolejnym papieżem odwiedzającym meczet. Pomimo istniejących trudności, dziennik dostrzega szanse dialogu we wspólnej trosce o zmaterializowany świat Zachodu, wykluczający obecność Boga w życiu publicznym. Jednocześnie należy oczekiwać, że Papież podkreśli konieczność stosowania wzajemności: wspólnoty chrześcijańskie muszą mieć takie same prawa w krajach islamskich, jakimi cieszą się muzułmanie w krajach o większości chrześcijańskiej. Dziennik ufa, że cała społeczność Turcji przyjmie Ojca Świętego gościnnie, pragnąc ukazać żywe nad Bosforem aspiracje europejskie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama