Watykan: Ad limina biskupów niemieckich

Chrześcijanie nie powinni obawiać się konfrontacji ze zlaicyzowanym społeczeństwem. Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się z grupą 34 biskupów z Niemiec, którzy odbywają wizytę ad limina Apostolorum (6 - 11 listopada). Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych - z czego dziewięciu 10 listopada.

„Katolicy w niemieckich diecezjach i w ogóle wszyscy chrześcijanie i wszyscy ludzie w naszym kraju leżą mi na sercu. Codziennie modlę się o Boże błogosławieństwo dla narodu niemieckiego i dla wszystkich ludzi mieszkających w naszej ojczyźnie. Oby wielka miłość Boga poruszyła i przemieniła serca wszystkich!” – powiedział Papież.

Benedykt XVI przypomniał, że Niemcy podzielają wraz z całym światem zachodnim sytuację kultury zlaicyzowanej. Wiara stała się dla człowieka trudniejszą. Z drugiej strony jednak wielu ludzi zwraca się ku orędziu chrześcijańskiemu z nadzieją i oczekuje od nas przekonujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Odpowiedzi te, zawarte w Ewangelii, od 2 tys. lat zachowują wartość. Umocnieni tą świadomością, możemy ufnie odpowiedzieć tym, którzy pytajną nas o podstawy ożywiającej nas nadziei.

„Dotyczy to także naszych relacji z wyznawcami innych religii, zwłaszcza z licznymi muzułmanami żyjącymi w Niemczech, których traktujemy z szacunkiem i życzliwością. Właśnie oni, którzy w większości bardzo poważnie trzymają się swych religijnych przekonań i obrzędów, mają prawo do naszego pokornego i mocnego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Aby je składać z siłą przekonania, trzeba oczywiście poważnych wysiłków. Dlatego w miejscach, w których liczna jest ludność muzułmańska, winni być do dyspozycji katoliccy partnerzy dialogu mający odpowiednią znajomość języków i historii religii, które ich uzdalniają do rozmowy z muzułmanami. Taki dialog zakłada oczywiście przede wszystkim solidną znajomość własnej wiary katolickiej” – powiedział Benedykt XVI.

Benedykt XVI wskazał na potrzebę solidnej formacji do wiary w nauczaniu religii w szkołach, działalności szkół katolickich i kształceniu religijnemu dorosłych. Trzeba podawać pełną treść wiary. Tak samo wierność nauczaniu Kościoła konieczna jest w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa i nauczycieli religii. Dotyczy to seminariów i wydziałów teologicznych na uniwersytetach. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie zrealizowano jeszcze wskazania Soboru Watykańskiego II z dekretu o formacji kapłańskiej, by wprowadzić rok przygotowawczy dla kandydatów do seminarium. Dziś, gdy pochodzą oni ze zlaicyzowanych środowisk, jest to szczególnie potrzebne. Taki rok wstępny powinien wprowadzić w życie religijne Kościoła, a także dać lepszą znajomość tak ważnych w filozofii i teologii języków klasycznych. Papież zachęcił cały episkopat Niemiec do finansowego wspierania jedynego w tym kraju uniwersytetu katolickiego w Eichstädt. Wyraził też uznanie ludziom świeckim angażującym się w życie Kościoła. Przypomniał jednak, że nie mogą oni zastępować księży. Takie funkcje, jak np. głoszenie homilii podczas Mszy, mają wypełniać tylko kapłani lub diakoni.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama