Papież modli się za ONZ

Ojciec święty modli się w intencji uczestników 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapewnił o tym podczas modlitwy poprzedzającej to wydarzenie arcybiskup Celestnio Migliore. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy centrali Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odczytał telegram, jaki z tej okazji wystosował w imieniu papieża kardynał Angelo Sodano.

Benedykt XVI wyraża uznanie dla postępu, jaki w minionym roku osiągnęła ONZ w dziedzinie troski o pokój i ochronę podstawowych praw człowieka. Ma też nadzieję, że dokonana z okazji sześćdziesięciolecia jej istnienia rewizja struktur zaowocuje większym zaangażowaniem w zaspokojenie potrzeb i aspiracji ludności krajów rozwijających się.

W programie obecnej sesji obejmującym dialog odnośnie do międzynarodowej migracji i rozwoju oraz przegląd programów działania na rzecz krajów mniej rozwiniętych ojciec święty postrzega istotną możliwość podjęcia ważnych decyzji w sprawach, które są najpoważniejszym problemem współczesności.

Benedykt XVI ufa, że Bóg obdarzy uczestników obecnej sesji mądrością, wytrwałością i wizją moralną niezbędnymi do stawienia czoła palącym problemom wspólnoty międzynarodowej. Modli się też o Bożą pomoc dla ich wysiłków na rzecz budowania sprawiedliwości, wolności i pokoju dla całej rodziny ludzkiej – napisał w swym przesłaniu watykański sekretarz stanu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama