Anioł Pański: O zwycięstwie światłości Bożej

O zwycięstwie światłości Bożej nad siłami ciemności grzechu i złą mówił Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański, 6 sierpnia w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo.

Papież nawiązał też do sytuacji na Bliskim Wschodzie i po raz kolejny gorąco zaapelował o natychmiastowe przerwanie walk "w tym umęczonym regionie".

W swoim przmówieniu Papież nawiązał do dzisiejszej liturgii święta Przemienienia Pańskiego: "Liturgia zaprasza nas dzisiaj do skupienia uwagi nad tą tajemnicą. Na przemienionym obliczu Jezusa jaśnieje promień światła Bożego, którego strzegł On w swym wnętrzu. To samo światło rozbłyśnie na obliczu Chrystusa w dniu Zmartwychwstania. W tym sensie Przemienienie jawi się jako zapowiedź misterium paschalnego".

"Przemienienie zaprasza nas - mówił Papież - do otwarcia oczu serca na tajemnicę światła Bożego, obecnego w całej historii zbawienia. Już na początku dzieła stworzenia Wszechmocny mówi: "Fiat lux - niech się stanie światło!" (Rdz 1,2) i oddzielił światło od ciemności.

W dziejszych czasach - podkreślił Benedykt XVI - potrzebujemy wyjścia z ciemności zła, aby doświadczyć radości dzieci światła!

Papież po raz kolejny zaapelował także o pokój na Bliskim Wschodzie: "Dobrze wiemy, że pokój jest pierwszym ze wszystkich darem Boga, o który mamy usilnie prosić w modlitwie(...) odczuwam pilną potrzebę ponowienia palącego apelu o to właśnie, prosząc wszystkich o ofiarowanie swego czynnego wkładu do budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim zebranym błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił przybyłych pielgrzymów po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. W naszym języku Papież powiedział: "Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy Przemienienie Pańskie. Wielbimy Chrystusa, który objawił się «w postaci Bożej» (Flp 2, 6), i z wiarą przyjmujemy wezwanie Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» (Mk 9, 7). Niech Bóg wam błogosławi!

Polacy zaśpiewali Ojcu Świętemu: "Polska słucha Cię, Polska kocha Cię, Polska dziękuje Ci", na co Benedykt XVI odpowiedział: "Dziękuję, dziękuję".

Po włosku Benedykt XVI przypomniał postać Pawła VI, który zmarł dokładnie 28 lat temu, 6 sierpnia 1978 właśnie tu, w Castel Gandolfo. Wyraził Bogu wdzięczność za dar, jakim był ten papież dla Kościoła "w tak ważnych latach Soboru i po Soborze" Watykańskim II.

Publikujemy cały tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy Bracia i Siostry,

W dzisiejszą niedzielę Ewangelista Marek podaje, że Jezus poprowadził ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę i przemienił się przed nimi, jaśniejąc tak bardzo, "jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła" (por. Mk 9, 2-10). Liturgia zaprasza nas dzisiaj do skupienia uwagi nad tą tajemnicą. Na przemienionym obliczu Jezusa jaśnieje promień światła Bożego, którego strzegł On w swym wnętrzu. To samo światło rozbłyśnie na obliczu Chrystusa w dniu Zmartwychwstania. W tym sensie Przemienienie jawi się jako zapowiedź misterium paschalnego.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama