Piotr i Paweł w Watykanie

Uroczystość świętych Piotra i Pawła jest w Watykanie i w Rzymie dniem wolnym od pracy. Podczas porannej mszy w Bazylice Watykańskiej Benedykt XVI nałożył paliusze 27 arcybiskupom metropolitom. W liturgii uczestniczyła delegacja Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.

„Jestem wdzięczny patriarsze Bartłomiejowi i Świętemu Synodowi za ten znak braterstwa" - mówił papież w homilii. "Ukazuje on pragnienie i świadczy o zaangażowaniu w szybsze postępowanie drogą ku pełnej jedności, o którą Chrystus modlił się dla wszystkich swych uczniów. Podzielamy żarliwe pragnienie, wyrażone niegdyś przez patriarchę Atenagorasa i papieża Pawła VI: wspólnego picia z tego samego Kielicha i wspólnego spożywania Chleba, którym jest sam Pan. Przy tej okazji ponownie prośmy, aby ten dar szybko stał się naszym udziałem” - wezwał Benedykt XVI.

Zasadniczą część homilii papież poświęcił rozważaniu współczesnego znaczenia posługi Piotra. Apostoł ten został przez Chrystusa wezwany do troski o przekaz wiary, o jedność Kościoła i do służby Kościołowi aż po ofiarę krzyża. Piotr, podobnie jak św. Paweł, poniósł męczeństwo w Rzymie. Ten fakt uznaje się za moment narodzin rzymskiego Kościoła – dodał papież w rozważaniu na Anioł Pański.

„Obaj apostołowie złożyli najwyższe świadectwo w nieznacznym odstępie czasu i miejsca: tu w Rzymie ukrzyżowany został św. Piotr, a następnie ścięto św. Pawła.
Właśnie dlatego biskup Rzymu, następca Apostoła Piotra, odgrywa szczególną rolę w służbie doktrynalnej i duszpasterskiej jedności Ludu Bożego rozproszonego na całym świecie” - powiedział ojciec święty.

Pozdrawiając wiernych papież pamiętał o nowych metropolitach, którym rano nałożył paliusze. Biała wełniana wstęga z 6 krzyżykami z czarnego jedwabiu nakładana jest na ornat. Świadczy o wyższej władzy kościelnej i wyraża szczególną więź metropolitów z papieżem.

Po polsku Papież powiedział:

„W tym uroczystym dniu pozdrawiam pielgrzymów polskich, przekazując wszystkim wyrazy duchowej łączności. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów towarzyszących nowemu Metropolicie Warmińskiemu, abp. Wojciechowi Ziembie, który dzisiaj otrzymuje Paliusz. Zawierzam was wszystkich wstawiennictwu świętych Apostołów Piotra i Pawła i z serca wam błogosławię” - powiedział Benedykt XVI do Polaków.

„Paliusz jest to znak łączności z Chrystusem Dobrym Pasterzem. Jednocześnie oznacza kompetencję metropolity na terenie jego prowincji kościelnej” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Ziemba. Przypomniał, że poprzedni paliusz otrzymał dokładnie 5 lat temu z rąk Jana Pawła II, jako metropolita białostocki. W ponownym przyjęciu paliusza z rąk Benedykta XVI abp Ziemba widzi dodatkowy aspekt odnowienia posłania do Kościoła. Uroczystość wręczenia paliusza przypada w miesiąc po zakończeniu papieskiej pielgrzymki do Polski. „Dla Polaków pamiętających przepowiadanie Benedykta XVI w Polsce ten kontakt z ojcem świętym w Rzymie, ma ważne znaczenie” – stwierdził abp Ziemba.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama