Rok procesu

Przed rokiem, 28 czerwca, w wigilię uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice św. Jana na Lateranie, ks. kard. Camillo Ruini, wikariusz generalny Ojca Świętego Benedykta XVI dla diecezji rzymskiej, rozpoczął proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny umiłowanego Jana Pawła II - przypomina Nasz Dziennik.

Było to możliwe dzięki podjętej przez Papieża Benedykta XVI decyzji o dyspensie od pięcioletniego okresu oczekiwania na rozpoczęcie tegoż procesu.

Podczas Mszy św. pogrzebowej Papieża Polaka 8 kwietnia ubiegłego roku zgromadzeni na placu Świętego Piotra wierni wołali: "Santo subito!" - Święty natychmiast! Wielką prośbę wiernych poniósł do Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. kard. Kamillo Ruini. 13 maja ubiegłego roku, w święto Matki Bożej Fatimskiej, po 41 dniach od śmierci Jana Pawła II, w 24. rocznicę zamachu na jego życie i cudownego ocalenia na placu Świętego Piotra Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił światu podczas spotkania z duchowieństwem Rzymu w Bazylice św. Jana na Lateranie decyzję o dyspensie. Słowa Papieża szybko obiegły cały świat, a zgromadzeni w bazylice przyjęli je gromkimi brawami, wyrażając tym samym wdzięczność Ojcu Świętemu za możliwość rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego sługi Bożego Jana Pawła II natychmiast.

W dniu 18 maja w siedzibie wikariatu sporządzono edykt, który zawieszono w Wikariacie Rzymu oraz w krakowskiej kurii przy ul. Franciszkańskiej 3. W dokumencie wzywano wszystkich wiernych do bezpośredniego przekazywania lub dostarczania Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu wszelkich informacji przemawiających "za" lub "przeciw" opinii o świętości Jana Pawła II. Edyktem zarządzono, aby wszyscy, którzy posiadają pisma autorstwa sługi Bożego (dzieła wydane drukiem, rękopisy, dzienniki, listy oraz wszelkie inne teksty prywatne), przekazali je Trybunałowi, "jeśli nie zostały one dotąd przekazane urzędowi postulatora sprawy".

28 czerwca 2005 roku rzesza wiernych zgromadziła się przed Bazyliką św. Jana na Lateranie i w niej. Przyszli, aby uczestniczyć w pierwszej uroczystej sesji rozpoczynającej proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny sługi Bożego Jana Pawła II. Po Nieszporach ks. kard. Camillo Ruini, wikariusz Ojca Świętego, odczytał dokument dotyczący powołania trybunału odpowiedzialnego za dochodzenie diecezjalne w sprawie beatyfikacji Papieża Polaka. Następnie zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału oraz ksiądz prałat Sławomir Oder - postulator procesu. Po ślubowaniu wszystkich członków trybunału oraz sporządzonym protokole kard. Camillo Ruini wygłosił przemówienie, wielokrotnie przerywane oklaskami tysięcy wiernych, także pielgrzymów z Polski, uczestniczących w tym wiekopomnym wydarzeniu. Ksiądz kardynał Camillo Ruini dziękował Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za zgodę na natychmiastowe otwarcie procesu. Podczas uroczystości złożył świadectwo o życiu i działalności Jana Pawła II. Kończąc, powiedział: "jako Włoch pragnę wyrazić ogromną i szczególną wdzięczność Janowi Pawłowi II za miłość i troskę, jaką otaczał nie tylko Rzym, ale i całą swoją drugą ojczyznę, Włochy. Dziękuję też serdecznie siostrzanemu Kościołowi krakowskiemu i umiłowanej Polsce, gdzie Karol Wojtyła otrzymał życie, wiarę i swe podziwu godne chrześcijańskie i ludzkie bogactwo, by stać się darem dla Rzymu i całego świata".

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama