Polacy o Janie Pawle II i Benedykcie XVI

Blisko 80 procent Polaków uważa, że wizyta Benedykta XVI w Polsce będzie ważnym wydarzeniem dla kraju, ponad 60 proc. deklaruje, że jest dla nich autorytetem, 55 uważa go za "swojego" papieża, tyle samo akceptuje fakt, że jest Niemcem - wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na zlecenia KAI.

Kto należy do pokolenia JP2

Kto należy do pokolenia JP2? - Ludzie młodzi i wszyscy Polacy - odpowiadają ankietowani. Że pokolenie to tworzy młodzież zdecydowanie uważa 14,88 proc., zaś "raczej" uważa 38,68, czyli w sumie 56,56 proc. Istnienie tego pokolenia "raczej" neguje 20,67 proc., natomiast zdecydowanie tak sądzi 6,92 proc., co daje 27,59 sceptycznie nastawionych. Co ciekawe, w to, że młodzież tworzy pokolenie JP2 powątpiewa 24,16 proc. mieszkańców wsi, natomiast w dużych miastach osób tych jest zaledwie 1,57 proc. W tej samej, wielkomiejskiej grupie jest więcej osób, przekonanych, że pokolenie JP2 to głównie młodzież. Jest to także opinia osób, uznających, że autorytet obydwu papieży jest porównywalny, a także kobiet, oraz młodzieży w wieku 15-19 lat. Odmiennego zdania najczęściej są osoby, uznające się za inteligencję.

Równolegle z tym badani formułują opinię, że nie tylko młodzież, ale wszyscy Polacy należą do pokolenia JP2 - zdecydowanie zgadza się z tym 30,93 proc. ankietowanych, zaś "raczej" się zgadza 36,40 - czyli ogólnie pogląd ten bliski jest 67 proc. ankietowanych. Tylko 3,52 zdecydowanie nie zgadza się z tym poglądem. Podobnie jak w innych wypadkach, tak i w tym "głęboko wierzący" są najgłębiej o tym przekonani, a także zdecydowani w swych sądach, podobnie jak osoby uznające podobieństwo autorytetów obu papieży. Najwięcej osób zgadzających się z tym, że wszyscy Polacy należą do pokolenia JP2 mieszka na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców. Opinię tę podzielają osoby zamężne i żonate, osoby w wieku 30-39 lat, posiadający dzieci od 7 do 14 lat.

Jaka religijność?

Ankieterzy zbadali także religijność Polaków. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 96,5 proc. czuje się związanych z wyznaniem rzymsko-katolickim, 0,25 z prawosławnym, 0,1 z ewangelicko-ausburskim, 0,08 z islamem, z innymi - 0,07 proc. Tylko 2,17 proc. nie czuje się związana z żadnym wyznaniem. Większość ankietowanych, gdyż 78,57 proc. uważa się za wierzących, 14,64 za głęboko wierzących. Za raczej niewierzących uznało się 3,23 proc, badanych, za całkowicie 1,52. Tylko 2,04 proc. Polaków nie potrafi określić swojego stosunku do wiary.

W grupie określającej się jako głęboko wierzący przeważają kobiety, mieszkańcy wsi i miast do 100 tys. mieszkańców, osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg