Polacy o Janie Pawle II i Benedykcie XVI

Blisko 80 procent Polaków uważa, że wizyta Benedykta XVI w Polsce będzie ważnym wydarzeniem dla kraju, ponad 60 proc. deklaruje, że jest dla nich autorytetem, 55 uważa go za "swojego" papieża, tyle samo akceptuje fakt, że jest Niemcem - wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na zlecenia KAI.

"Badanie religijności Polaków i stosunku do papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI" przeprowadził w dniach 21-24 kwietnia, na reprezentatywnej grupie 1002 respondentów, Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC.

Większość ankietowanych - blisko 50 procent - uważa, że Jan Paweł II ma wyższy autorytet niż jego następca, natomiast około 29 jest zdania, że Benedykt XVI cieszy się takim samym autorytetem, co papież Wojtyła.

Benedykt XVI - autorytet moralny, nasz Papież

Benedykt XVI jest autorytetem moralnym dla 61,37 proc. badanych z czego dla 45,64 proc. "raczej tak", dla blisko15,73 - zdecydowania tak. Prawie połowa twierdzi, że żyje zgodnie z zaleceniami papieża Ratzingera (39,46 raczej, zaś 9,77 proc. zdecydowanie tak). Ponad 55 proc. Polaków uważa Benedykta XVI za "swojego" papieża - 40,67 raczej, 14,51 zdecydowanie tak.

Na pytanie, czy Jan Paweł II jest autorytetem moralnym, 27,77 stwierdza, że raczej tak, zaś 64,05 - że zdecydowanie tak - jest więc papież Wojtyła autorytetem dla 91,82 proc. swoich rodaków. Podobny odsetek - 91,78 uważa go za "swojego" papieża - 26,48 raczej, zaś 65,30 odpowiada, że zdecydowanie tak.

Na pytanie, czy Benedykt XVI ma taki sam autorytet, co Jan Paweł II 12,34 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie, natomiast 37,12 - że raczej nie. Blisko połowa (49,46 proc.) naszych rodaków uważa więc, że Jan Paweł II przewyższa swym autorytetem swojego następcę. Z twierdzeniem tym kategorycznie nie zgodziło się 6,42 proc. ankietowanych, zaś 22,52 raczej się nie zgodziło. Osoby, które nie widzą różnicy w autorytecie obydwu papieży deklarują się najczęściej jako głęboko wierzące. Najczęściej zgadzają się z tym stwierdzeniem mieszkańcy wsi, najrzadziej osoby z miast do 100 i powyżej 500 tys. Są to także ludzie starsi - między 50 a 59 rokiem życia i powyżej 70 lat, rzadziej młodzież 15-19-letnia.

Większość respondentów uznaje, że Jan Paweł II ma wyższy autorytet moralny niż jego następca i łatwiej im odpowiedzieć w sposób zdecydowany na postawione w związku z nim pytania. Przyznają, że bardziej stosują się do zaleceń Papieża Wojtyły niż jego następcy.

Wizyta Benedykta - ważne wydarzenie

Aż 80 proc. badanych uważa, że wizyta Ojca Świętego będzie ważnym wydarzeniem dla kraju - bardzo ważnym dla 19,13 proc., raczej ważnym dla 58,85. Tylko 4 proc. uznało ją za zupełnie nieważną. Najczęściej jako ważną określają wizytę osoby, dla których autorytet obecnego papieża porównywalny jest z autorytetem poprzednika. A także starsze, powyżej 60 roku życia i rodzice z dziećmi do lat 15 oraz zamieszkujący w gospodarstwach domowych, gdzie jest więcej niż 5 osób. W tej grupie znajdują się również osoby w wieku 30-39 lat, a także rolnicy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama