Stolica Apostolska w sprawie Radia Maryja

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk skierował listy do Prowincjała Redemptorystów w Polsce oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Obydwa dotyczą toruńskiej rozgłośni; wspomniane są też „inne medialne środki z nim związane".

Publikujemy całość dokumentacji udostepnionej przez Nuncjaturę:

List do Przewodniczącego KEP abp Józefa Michalika:

List Nuncjusza Apostolskiego przekazujący uwagi Stolicy Apostolskiej w sprawie Radia Maryja

Warszawa, 3 kwietnia 2006

Ekscelencjo,

Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radio Maryja w Polsce. Dała temu urzędowy wyraz także podczas wizyty ad Limina biskupów polskich pod koniec 2005 r.

Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem (w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej) w sprawy polityczne przez transmisje i zajmowanie określonego stanowiska; zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która – zgodnie ze swoją kompetencją – listem Prezydium, skierowanym do o. Zdzisława Klafki, Przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, krytycznie odniosła się do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii.

W związku z tym Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem N. 1979/06/RS z dnia 21 marca 2006 r., skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zauważa, że „uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski”.

Sekretariat Stanu przypomina Konferencji Episkopatu Polski szczególny jej obowiązek w tym zakresie. Radio Maryja bowiem, niezależnie od tego, że przynależy do wspólnoty zakonnej, jest podporządkowane pasterskiej odpowiedzialności biskupów, którzy mają czuwać nad duszpasterskimi przedsięwzięciami tej rozgłośni („conviene loro [ai Vescovi] ribadire quanto detto dall’Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, durante la recente Visita Ad Limina apostolorum, e cioè, che pur appartenendo Radio Maryja ad una Congregazione religiosa, essa ricade, come radio cattolica, sotto la responsabilità pastorale dei Vescovi, ai quali spetta di vigilare sull’impatto pastorale dei programmi dell’emittente”).

Stolica Apostolska prosi więc usilnie biskupów polskich, aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej („seguire una linea comune per superare le attuali difficoltà causate da alcune trasmissioni e prese di posizione di Radio Maryja, che non tengono sufficientemente conto della giusta autonomia della sfera politica”). Zob. również Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich z 26 listopada 2005 r., n. 5 (L’Osservatore Romano, wyd. pol., 27, 2006, n. 2, s. 30).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg