Audiencja: katecheza o podstawie jedności Kościoła, apel o modlitwę za Kraj Basków

Pomimo ludzkich słabości, podziałów i sporów Kościół pozostaje wspólnotą miłości. Dlaczego tak się dzieje? Katechezę na ten temat Benedykt XVI wygłosił podczas audiencji ogólnej.

Streszczenie katechezy po polsku odczytał prał. Paweł Ptasznik:

"Sprawcą jedności pośród uczniów Chrystusa i ich komunii z Bogiem jest Duch Święty, który napełnia serca miłością. Jednak obecność Ducha Świętego w Kościele nie anuluje naszego człowieczeństwa z jego słabościami. W historii i współczesności nie brak zatem momentów, w których odmienne rozumienie prawd wiary prowadzi do sporów i podziałów. Tymczasem Kościół jest wspólnotą miłości, gdy jest wierny prawdzie Ewangelii, którą Jezus powierzył swoim Apostołom. Komunia bowiem rodzi się z wiary, jaka budzi się ze słuchania apostolskiego przekazu, umacnia się przez łamanie chleba i modlitwę, a wyraża się w służebnej, bratniej miłości".

45. audiencja ogólna Benedykta XVI odbyła się przy wietrznej, wiosennej pogodzie na Placu św. Piotra. Uczestniczyło w niej 30 tys. wiernych, w tym 800 Polaków:

"Razem z wami dziękuję Bogu za pontyfikat mojego wielkiego Poprzednika Jana Pawła II. Jego duchowa obecność i dziedzictwo jego nauczania niech umacniają nas w wierze i pomagają w drodze do spotkania z Chrystusem. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" - powiedział Benedykt XVI po polsku.

Natomiast zwracając się do pielgrzymów z krajów języka hiszpańskiego papież zaapelował o modlitwę w intencji umocnienia procesu pokojowego w Kraju Basków i w całej Hiszpanii. Prosił, aby modlić się o to za wstawiennictwem świętego Franciszka Ksawerego, którego 500-lecie urodzin przypada 7 kwietnia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg