Łomża: Nowy biskup pomocniczy

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował wicekanclerza kurii diecezjalnej w Łomży - ks. prał. Tadeusza Bronakowskiego nowym biskupem pomocniczym dla tej diecezji.

Przyjął jednocześnie rezygnację ks. bpa Tadeusza Zawistowskiego, złożoną zgodnie z przepisami prawa kanonicznego po ukończeniu 75. roku życia.

Biskup nominat Tadeusz Bronakowski ma 47 lat. Pochodzi ze Studzienicznej koło Augustowa. Pobierał naukę w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, a po jego ukończeniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Został wyświęcony na kapłana w 1984 roku. Następnie podjął studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego na Akademii Teologicznej w Warszawie, tam również obronił pracę doktorską w 1993 roku.

Jest wykładowcą prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i techniki kancelaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Wykłada także w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Funkcję wicekanclerza pełni od 1991 roku, jest też delegatem biskupa łomżyńskiego ds. Szkół Katolickich w diecezji i członkiem Rady Kapłańskiej. Brał udział w pracach I Synodu Diecezji Łomżyńskiej. Współredaguje kwartalnik „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” i „Rocznik Diecezji Łomżyńskiej”. Jest ponadto dyrektorem domu biskupiego i domu rekolekcyjnego.

«« | « | 1 | » | »»