Pierwsza encyklika Benedykta XVI:

Pierwsza encyklika Benedykta XVI jest wezwaniem do odkrywania różnych obliczy jednej miłości. Zanim dokument zatytułowany „Deus caritas est", czyli „Bóg jest miłością", ujrzał światło dzienne, okrzyknięto go manifestem programowym Papieża.

Żyć miłością i w ten sposób wpuszczać światło Boga w świat, właśnie do tego chciałbym zachęcić poprzez tę encyklikę – te słowa Benedykta XVI padają pod koniec 73-stronicowego dokumentu, przypominającego prawdę, która przed wiekami zrewolucjonizowała świat.

Religia miłości

Miłość to nie tylko program, ale fundamentalny cel chrześcijaństwa. Encyklika przypomina, że chrześcijaństwo jest religią miłości, ponieważ Bóg jest miłością – podkreśla abp Angelo Amato. Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary wskazuje zarazem opatrznościowe daty. Dokument został podpisany 25 grudnia, w Boże Narodzenie, a opublikowany 25 stycznia, kiedy Kościół wspomina nawrócenie św. Pawła, a zarazem kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Benedykt XVI za najważniejsze zadanie swego pontyfikatu uważa trzymanie się istoty nauczania chrześcijańskiego. Jak powiedział w pierwszym telewizyjnym wywiadzie, swą misję widzi „nie w ogłaszaniu wielu nowych dokumentów, ale raczej w pomaganiu, aby te już istniejące zostały przyswojone, gdyż stanowią one przebogaty skarb”. Najlepszym dowodem na to jest encyklika o miłości, ukazująca się dopiero w dziesiątym miesiącu pontyfikatu. Jest ona zachętą do odkrycia na nowo bogactwa chrześcijańskiego orędzia.

Więcej niż eros

Dokument otwierają słowa z Listu św. Jana: „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. Jest to centralne i wciąż aktualne przesłanie chrześcijaństwa. Ojciec Święty prowadzi rozważanie na temat różnorodnych wymiarów miłości. Analizuje słowo „miłość”, którego sens – jak pisze – we współczesnym świecie jest często zafałszowany i źle wykorzystany. Podkreśla, że w dzisiejszej terminologii miłość często jawi się jako bardzo odległa od tego, co myśli chrześcijanin. Ukazuje różne wymiary miłości: eros (erotyczną), agapé (bezwarunkową, zdolną do samopoświęcenia) i caritas (miłosierną).

Pierwsza część encykliki zawiera refleksje na temat eros i agapé. Papież nie neguje miłości erotycznej, podkreśla jednak, że dopiero połączenie jej z agapé, miłością bezwarunkową, zdolną do poświęceń dla drugiego człowieka, prowadzi do harmonii, nie degraduje osoby w małżeństwie do „towaru”. „Eros – dar miłości między mężczyzną i kobietą pochodzi z tego samego źródła dobroci Stwórcy, co następnie możliwość miłości, która rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»