Watykan: Coraz lepiej po polsku

Wzrostu w mądrości i wiedzy życzył Benedykt XVI studentom rozpoczynającym rok akademicki.

W katechezie podczas audiencji ogólnej Papież rozważał Psalm 130 (129) – jedną z najbardziej znanych pieśni pokutnych. Modlitwa rozpoczynająca się słowami „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”, wielbi Boga, który jest „miłosierny i litościwy, przebaczający niewierność i grzech”.
Benedykt XVI nazwał ten Psalm jednym z najpiękniejszych w tradycji chrześcijańskiej i jednym z najbardziej ulubionych przez pobożność ludową. Obok swego zastosowania w czasie uroczystości żałobnych i pogrzebowych tekst ten przede wszystkim opiewa miłosierdzie Boże i wzywa do pojednania między grzesznikiem a Panem, który jest Bogiem sprawiedliwym, ale zawsze gotowym do objawienia się jako "Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech" - mówił Papież.

Papieską katechezę streszczono w kilku językach, w tym także po polsku. Na audiencji było obecnych ponad 2300 Polaków, a wśród nich kard. Franciszek Macharski. Katechezę po polsku odczytał prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego sekretariatu stanu.

„Autor natchniony przypomina, że człowiek powinien kochać Boga nie z obawy przed groźbą kary za swoją niewierność, ale z uwagi na Jego dobroć i wolę przebaczenia. Zachęca, by człowiek mający poczucie popełnionego zła złożył swoją ufność i nadzieję w Bogu, który ma moc odpuszczenia grzechów. Wskazuje, że Bożego przebaczenia potrzebuje nie tylko każdy człowiek indywidualnie, ale także cała wspólnota Ludu Bożego.

Psalmista, dodając wiernym otuchy, podkreśla, że Bóg, który wyzwolił swój Lud z niewoli egipskiej, okupi go również „ze wszystkich grzechów” (PS 130, 8). Do tematyki psalmu niejednokrotnie nawiązywała tradycja chrześcijańska. Św. Ambroży, na przykład, nauczał, że Dobry Bóg gotów jest zmienić swój sąd o człowieku, przebaczyć, jeśli szczerze żałuje on za swój grzech”.
Obecni na audiencji pielgrzymi podkreślali, że Benedykt XVI z tygodnia na tydzień coraz lepiej czyta po polsku. Dziś witając Polaków Papież nawiązał do wspomnienia św. Jana z Kęt.

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Razem z wami wspominam dzisiaj świętego Jana z Kęt, patrona archidiecezji krakowskiej i patrona młodzieży akademickiej. Tym, którzy rozpoczynają nowy rok studiów życzę wzrostu w mądrości i wiedzy. Niech święty Jan wyprasza im u Boga te dary. Wam tu obecnym, waszym rodzinom i bliskim z serca błogosławię.”

Pozdrawiając włoską młodzież Papież przypomniał o przypadającej dzisiaj 400. rocznicy beatyfikacji św. Alojzego Gonzagi, patrona młodzieży. Zachęcił by jego heroiczne świadectwo Ewangelii będzie wsparciem dla zaangażowania młodzieży w codzienną wierność Chrystusowi.

Mimo deszczowej pogody w audiencji generalnej na Placu św. Piotra wzięło udział ponad 50 tys. pielgrzymów. Przed audiencją Benedykt XVI pobłogosławił statuę Marianny de Jesus Paredes y Flores – ekwadorskiej świętej z XVII w. Została ona ustawiona w zewnętrznej niszy Bazyliki Watykańskiej, za absydą świątyni.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama