Warszawa: Rozdanie Totusów

Ojciec Jan Góra, "Tygodnik Powszechny", Jan Jakub Wygnański - główny twórca ruchu organizacji pozarządowych w Polsce, redakcja Mszy św. Radiowej, reżyser Marek Piwowski, oraz media relacjonujące ostatnie dni Jana Pawła II i okres żałoby - to laureaci tegorocznych Nagród TOTUS.

Wręczenie wyróżnień przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia odbyło się podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wyróżnienie przyznawane przez Fundację założoną przez Episkopat dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, przyznawane są w czterech kategoriach: "Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II", "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza", "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", oraz "TOTUS medialny dla upamiętniania Biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach". Nagrodzie TOTUS towarzyszy srebrna statuetka i 50 tys. zł w każdej z czterech kategorii.

W kategorii "Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" przyznano dwie główne nagrody. O. Jana Górę OP, dominikanina, twórcę Ruchu Lednickiego wyróżniono za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, która zaowocowała powstaniem ważnej rzeczywistości społecznej, jaką jest Ruch Lednicki i duchowe ożywienie szerokich rzesz młodzieży. - Lednica to wielkie pudło rezonansowe, instrument, na którym po mistrzowsku zagrał Jan Paweł II - powiedział o. Góra odbierając nagrodę. Dodał, że nagrodę przekaże młodzieży podczas najbliższego spotkania nad Lednicą.

"Totusa" przyznano też "Tygodnikowi Powszechnemu" - za kilkudziesięcioletnie zasługi "Tygodnika" dla prezentowania myśli Jana Pawła II (a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim. Redaktor naczelny pisma ks. Adam Boniecki wskazał odbierając nagrodę na związki, jakie łączyły księdza, biskupa i papieża Wojtyłę z krakowskim pismem. - To był nasz autor, protektor, nauczyciel - mówił. Papież chciał, by na łamach "Tygodnika" toczył spór o rzeczy ważne, o kryzys w Kościele o diagnozy dotyczące sytuacji Kościoła w Polsce - powiedział szef "Tygodnika".

W tej kategorii nominacje otrzymał też Marek Skwarnicki, poeta, pisarz i eseista i zespół twórców filmu "Karol - człowiek, który został papieżem".

W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" nagrodę otrzymał Jan Jakub Wygnański - główny twórca ruchu organizacji pozarządowych w Polsce oraz Redakcja Mszy św. Radiowej.

Wygnańskiego nagrodzono "za długoletnią owocną pracę dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za zasługi dla powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych". Wygnański pwoiedział podczas gali, ze traktuje tę nagrodę jako uhonorowanie tysięcy organizacji pozarządowych i działających w niej wolontariuszy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»