Franciszek: dziękuję, że wstaliście z kanapy

Podziękowanie za to, że wstali z kanapy, by przeżyć pielgrzymkę zaufania w odpowiedzi na wezwanie Ducha Bożego, znalazło się w przesłaniu papieża Franciszka do uczestników 39. Europejskiego Spotkania Młodych, które jutro rozpoczyna się w Rydze.

Szczególnie bliski jest mu temat tego zgromadzenia, skupiony wokół świadczenia o nadziei, gdyż sam często zaprasza młodych, by nie dali sobie jej ukraść. W tym kontekście przesłanie przypomina fragment przemówienia Franciszka z czuwania modlitewnego z 30 lipca podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „kiedy [Pan] nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom. Nie do muzeum”.

Ojciec Święty zwraca uwagę młodym prawosławnym, protestantom i katolikom, zgromadzonym w Rydze, że przez dni spędzone razem w prawdziwym braterstwie okazują pragnienie bycia aktywnymi uczestnikami historii i niepozostawienia decyzji o swej przyszłości innym. 

Zachęca ich do wytrwania w nadziei, pozwalając Panu wypełniać ich serca i życie na co dzień. - Z Jezusem, tym wiernym przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, będziecie mogli przemierzać drogę przyszłości z radością oraz rozwijać swe talenty i zdolności dla dobra wszystkich - przekonuje papież.

Zauważa, że dziś wielu ludzi jest zdezorientowanych i zniechęconych z powodu przemocy, niesprawiedliwości, cierpienia i podziałów, odnosząc wrażenie, że zło jest silniejsze od dobra. Dlatego zachęca do okazywania słowem i czynem, że zło nie ma ostatniego słowa. Bo, jak napisał w liście apostolskim „Misericordia et misera”, nadszedł „czas miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł myśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości”.

Franciszek życzy zgromadzonym w Rydze, aby spędzone tam dni pomogły im „nie lękać się własnych ograniczeń, lecz wzrastać w zaufaniu do Jezusa, Chrystusa i Pana”, który w nich wierzy i im ufa. - Obyście w prostocie, o której świadczył Brat Roger [założyciel Wspólnoty z Taizé, organizującej ryskie spotkanie - KAI], mogli budować mosty braterstwa i ukazywać miłość, którą Bóg nas kocha - wskazuje Ojciec Święty, udzielając swego błogosławieństwa zarówno młodzieży, braciom z Taizé, jak i wszystkim, którzy ich przyjmują w Rydze i okolicach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama