Pocieszyciel ma się stać światłem

W kaplicy Redemptoris Mater Franciszek wysłuchał dziś rano pierwszego z czterech rozważań adwentowych o. Raniera Cantalamessy.

Kaznodzieja Domu Papieskiego mówi w nich tym razem o Duchu Świętym, Jego naturze i różnych aspektach Jego obecności w Kościele. Opatrzone one zostały wspólnym tytułem, zaczerpniętym z dzieł św. Ambrożego: „Upajajmy się trzeźwo Duchem Świętym”.

Zgodnie z zamiarem papieskiego kaznodziei jego adwentowe rozważania wpisują się w proces recepcji Soboru Watykańskiego II, który miał zapoczątkować nową Pięćdziesiątnicę dla Kościoła. Wyraża się ona – jak zauważył o. Cantalamessa – nie tylko w ruchach charyzmatycznych, ale wszędzie, a zwłaszcza w refleksji teologicznej. „Dla niej Duch Święty ma być nie tylko przedmiotem dotyczącego Go traktatu, pneumatologii, ale, by tak rzec, atmosferą, namaszczeniem dla całego życia Kościoła i wszelkich dociekań teologicznych. Pocieszyciel ma się stać światłem dogmatów, należy robić wszystko z namaszczeniem Ducha Świętego” – mówił o. Cantalamessa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama