Pomyślmy o zmartwychwstaniu

Podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański, papież Franciszek nawiązał do dzisiejszej liturgii słowa, która po raz kolejny zachęca do zastanowienia się nad zmartwychwstaniem.

W odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii wyjaśnił, że Jezus przez rozmowę z saduceuszami daje nam do zrozumienia, że życie na ziemi jest tylko tymczasowe. 

„Natomiast w życiu przyszłym, po zmartwychwstaniu naszym horyzontem nie będzie śmierć i będziemy przeżywali wszystko, również więzy ludzkie w wymiarze Boga, w sposób przemieniony.” 


Ojciec Święty zaznaczył, że zbawienie przysługuje wszystkim: zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Dodał również, że zmartwychwstania doświadczamy już teraz. Stanowi ono fundament naszej wiary chrześcijańskiej. 

„Jeśli nie byłoby odniesienia do nieba i do życia wiecznego, chrześcijaństwo sprowadzałoby się jedynie do etyki, filozofii życia. Natomiast orędzie wiary chrześcijańskiej pochodzi z nieba, jest objawione przez Boga i wykracza poza ten świat.” Na zakończenie papież Franciszek prosił, aby Maryja utwierdzała nas w nadziei zmartwychwstania i pomagała zamienić słowa Chrystusa w dobre uczynki.

Po modlitwie papież wezwał kompetentne władze do zastanowienia się nad możliwością udzielenia amnestii niektórym kategoriom więźniów. Zaznaczył, że odpowiednią do tego okazją jest przeżywany obecnie Jubileusz Miłosierdzia, w którym dzisiaj uczestniczyły w sposób szczególny osoby pozbawione wolności. 

Z okazji dzisiejszego Jubileuszu Więźniów chciałbym skierować apel na rzecz polepszenia warunków życia w więzieniach na całym świecie, aby w pełni była poszanowana godność ludzka uwięzionych. Ponadto pragnę podkreślić znaczenie przemyślenia potrzeby takiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, który nie byłby wyłącznie karzący, ale otwarty na nadzieję i perspektywę ponownego włączenia skazanego w społeczeństwo. W sposób szczególny przedkładam uwadze kompetentnych władz cywilnych wszystkich krajów możliwości dokonania, w tym Roku Świętym Miłosierdzia, aktu łaski, wobec tych więźniów, których uzna się za odpowiednich do skorzystania z tego środka.

Ojciec Święty wezwał również do autentycznej troski o środowisko naturalne człowieka w związku z jutrzejszą sesją klimatyczną w Marrakeszu w Maroku. Odniósł się też do porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu, które weszło w życie dwa dni temu. 

"Natomiast jutro rozpocznie się w Marrakeszu w Maroku, nowa sesja konferencji klimatycznej, której celem jest, między innymi, realizacja niniejszego porozumienia. Życzę, aby cały ten proces kierował się świadomością naszej odpowiedzialności za troskę o nasz wspólny dom."

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg