W przyszłym roku kanonizacja Matki Teresy

Ojciec Święty upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o cudzie za przyczyną bł. Matki Teresy z Kalkuty – donosi włoski dziennik katolicki „Avvenire”. Natomiast w poniedziałek wieczorem upoważnił tę dykasterię do opublikowania podobnego dekretu w odniesieniu do odnowicielki zakonu brygidek, bł. Elżbiety (Marii) Hesselblad (1870-1957), która będzie drugą, po św. Brygidzie świętą w dziejach swej ojczyzny.

Matka Teresa przyszła na świat jako Anjezë Gonxha Bojaxhiu 26 sierpnia 1910 r. w Skopje, lecz urodziny zawsze obchodziła 27 sierpnia, w dniu przyjęcia chrztu. Mając 18 lat wstąpiła do zgromadzenia loretanek. Rok później wyjechała do Indii, gdzie była nauczycielką w szkole dla dziewcząt. Chcąc się zajmować ludźmi najbiedniejszymi i najbardziej opuszczonymi, założyła w 1949 r. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Obecnie liczy ono ponad 5 tys. członkiń w 133 krajach na wszystkich kontynentach. W 1963 r. Matka Teresa założyła męskie Zgromadzenie Braci Misjonarzy Miłości. W 1979 r. została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 19 października 2003 r.


Bł. Elżbieta (Maria) Hesselblad (1870-1957) pochodziła ze szwedzkiej rodziny luterańskiej. Pracując jako pielęgniarka w jednym ze szpitali nowojorskich pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w., zetknęła się z lekarzami i pacjentami-katolikami i pod ich wpływem w 1902 r. przeszła na katolicyzm. W 1904 przybyła do Rzymu, gdzie za zgodą św. Piusa X w 2 lata później została brygidką, przyjmując imię Elżbiety. Była wówczas jedyną we Włoszech członkinią tego zakonu, założonego jeszcze w 1370, ale który w XIX w. niemal zupełnie zanikł. Podjęła się dzieła jego odnowy. W 1911 pojawiły się pierwsze postulantki, ona zaś została matką generalną odrodzonego niemal od zera zakonu i dziś uchodzi za jego drugą założycielkę. Zakon jest obecny w 16 krajach, m.in. od 1990 ponownie w Polsce.

Przez cały czas swej posługi zakonnej ona i jej współsiostry otaczały opieką najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących stolicy Włoch. Odznaczono ją za to licznymi medalami i orderami, m.in. Zakonu Maltańskiego i Szwecji. W latach II wojny światowej zakon opiekował się i pomagał też miejscowym Żydom, zagrożonym wywózkami i zagładą. Matka Maria Elżbieta najwięcej pomogła dwóm rzymskim rodzinom żydowskim Piperno i Sed, które - zmuszone najpierw do kilkakrotnych zmian pobytu, począwszy od 8 września 1943 - ostatecznie wróciły do Wiecznego Miasta i znalazły schronienie w domu brygidek. Matka przełożona wskazała im miejsce, gdzie mogą się ukryć w razie rewizji policyjnej, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie zmuszano ich do udziału w modlitwach chrześcijańskich.
Jan Paweł II ogłosił m. Elżbietę Hesselblad błogosławioną 9 kwietnia 2000 r. wraz z 4 innymi sługami Bożymi.

Data kanonizacji obydwu błogosławionych nie jest jeszcze znana. Podana zostanie po obradach konsystorza kardynałów. Tym niemniej włoski dziennik twierdzi, że w przypadku Matki Teresy możliwa jest data 4 września, w 19 rocznicę jej śmierci. Uroczystość ta wpisywała by się również w obchody Jubileuszu Miłosierdzia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg