Porozumienie Stolicy Apostolskiej z Timorem Wschodnim

W ramach obchodów 500-lecia ewangelizacji Timoru Wschodniego w jego stolicy Dili podpisane zostało porozumienie między tym krajem a Stolicą Apostolską.

Aktu tego dokonali kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który jest papieskim legatem na wspomniane uroczystości, oraz premier Timoru Wschodniego Rui Maria de Araújo.

Porozumienie, jak czytamy w ogłoszonym przy tej okazji komunikacie, składa się z preambuły i 26 artykułów, a wejdzie w życie po ratyfikacji i wymianie związanych z nią dokumentów. Bierze ono pod uwagę historyczną i wciąż aktualną rolę Kościoła w życiu tego narodu, pełnioną jako służba rozwojowi osoby ludzkiej. Porozumienie definiuje i gwarantuje status prawny Kościoła katolickiego. Określa reguły w różnych dziedzinach, takich jak małżeństwo kanoniczne, miejsca kultu, katolickie instytucje oświatowe i wychowawcze, nauczanie religii w szkołach, działalność charytatywna Kościoła, duszpasterstwo w siłach zbrojnych, więzieniach i szpitalach, sprawy majątkowe i podatkowe.

Jak zwrócił uwagę po podpisaniu porozumienia kard. Parolin, opiera się ono na dwóch podstawach. Chodzi mianowicie o „wartości i zasady prawa międzynarodowego w kwestii wolności religijnej” oraz „zagwarantowanie swobody wyznawania i praktykowania publicznie wiary katolickiej”. Określa ono specyficzne dziedziny, w których Kościół może swobodnie i otwarcie służyć ludziom, jak na przykład opieka duchowa w sierocińcach, zakładanie szkół każdego stopnia czy pomoc katolickim rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze. Watykański sekretarz stanu podkreślił także, iż konstytucja Timoru Wschodniego wyraźnie mówi o szczególnej relacji jego mieszkańców z Kościołem katolickim. Stwierdzenie to Stolica Apostolska wysoko sobie ceni. Gość z Watykanu przypomniał ponadto, że rządowi tego kraju bardzo zależało, by porozumienie zostało podpisane właśnie w obecnym roku, kiedy obchodzi się tu 500-lecie ewangelizacji.

Głównym uroczystościom rocznicowym kard. Parolin przewodniczyć będzie jako papieski legat jutro. Natomiast dzisiaj odprawił w stołecznym Dili Mszę dla zakonników i zakonnic Timoru Wschodniego, z którymi zjadł też obiad. Ponadto spotkał się tam z młodzieżą. Przemawiając do niej, przypomniał wizytę w tym mieście Jana Pawła II. Było to przed 26 laty, kiedy kraj ten zajmowany był jeszcze przez Indonezję. Nawoływał on wówczas jego mieszkańców, by byli solą ziemi i światłem świata. „Możecie teraz zobaczyć owoce tych, którzy słuchali słów świętego Papieża w 1989 r. – powiedział kardynał sekretarz stanu. – Dzisiaj Timor Wschodni jako suwerenny kraj kroczy swoją własną drogą w historii świata”.

Timor Wschodni jest obecnie najbardziej katolickim krajem Azji. 96 proc. jego liczącej ponad 1,2 mln ludności to katolicy. Ta dawna kolonia portugalska uzyskała niepodległość w 1975 r., ale została wówczas zajęta przez wojska indonezyjskie i odzyskała ją dopiero w 2002 r.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama