Papież: Odzwierciedlajmy blask Trójcy Świętej

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dziś "kontemplujemy wspaniałe misterium".

Zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka w nas jest – przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Nawiązując do dzisiejszej uroczystości Trójcy Świętej, papież powiedział: „Jesteśmy powołani, aby nie żyć jedni bez innych, wywyższając się nad innych czy przeciw innym, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie i zgodne świadczenie o pięknie Ewangelii; życie we wzajemnej miłości, skierowanej ku wszystkim, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy”.

Papież, nawiązując do obchodzonej dzisiaj uroczystości Trójcy Świętej, przypomniał o tajemnicy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. „Trójca jest komunią Osób Boskich, które są jedna z drugą, jedna dla drugiej, jedna w drugiej: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dziś „kontemplujemy wspaniałe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy; ponawia nam misję, aby żyć komunią z Bogiem i między sobą na wzór komunii Trójcy Świętej”. „Jesteśmy powołani, aby nie żyć jedni bez innych, wywyższając się nad innych czy przeciw innym, ale jedni z drugimi, dla innych i w innych. Oznacza to przyjęcie i zgodne świadczenie o pięknie Ewangelii; życie we wzajemnej miłości, skierowanej ku wszystkim, dzieląc radości i cierpienia, ucząc się proszenia o przebaczenie i udzielania przebaczenia, doceniając różne charyzmaty pod kierownictwem pasterzy” – wyjaśniał Franciszek i podkreślił: „Jednym słowem, zostało nam powierzone zadanie budowania wspólnot kościelnych, które byłyby coraz bardziej rodziną, zdolnych do odzwierciedlania blasku Trójcy Świętej i ewangelizacji nie tylko słowami, ale także z mocą miłości Boga, jaka w nas jest”.

Franciszek przypomniał, że Trójca Święta jest także ostatecznym celem, do którego ukierunkowana jest nasza ziemska pielgrzymka i podkreślił, że droga życia chrześcijańskiego jest rzeczywiście drogą zasadniczo „trynitarną”. „Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauczania Chrystusa, Jego Ewangelii; Jezus z kolei przyszedł na świat, aby umożliwić nam poznanie Ojca, aby nas do Niego prowadzić, aby nas z Nim pojednać” – wyjaśniał papież.

Podkreślił, że wszystko w życiu chrześcijańskim obraca się wokół tajemnicy Trójcy Świętej i dokonuje się w relacji do tej nieskończonej tajemnicy. „Starajmy się zatem o utrzymanie wysokiego tonu naszego życia, przypominając sobie, dla jakiego celu, dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy, zmagamy się, cierpimy; i do jak ogromnej nagrody jesteśmy powołani” – zachęcał Franciszek.

Na zakończenie papież nawiązał do kończącego się dzisiaj miesiąca maryjnego i zawierzył wszystkich Dziewicy Maryi. „Niech Ta, która bardziej niż jakiekolwiek stworzenie, poznała, adorowała i umiłowała tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże zauważyć w wydarzeniach świata znaki Bożej obecności, Ojca, Syna i Ducha Świętego; niech nam wyprasza, byśmy miłowali Pana Jezusa całym sercem, abyśmy podążali ku wizji Trójcy Świętej, wspaniałego celu, do którego zmierza nasze życie” – zachęcał Franciszek i dodał: „Prosimy Ją także, aby pomagała Kościołowi, tajemnicy jedności, by był zawsze wspólnotą gościnną, gdzie każda osoba, szczególnie uboga i zmarginalizowana, mogłaby znaleźć gościnę i poczuć się dzieckiem Bożym, chcianym i kochanym”.

Po modlitwie Anioł Pański Franciszek pozdrowił uczestników dzisiejszej beatyfikacji ks. Ludwika Edwarda Cestaca, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi, która odbyła się w Bayonne we Francji. „Jego świadectwo miłości Boga i bliźniego jest dla Kościoła nowym bodźcem do przeżywania z radością Ewangelii miłości” – powiedział papież.

Franciszek zaprosił także na tradycyjną procesję Bożego Ciała, która odbędzie się w przyszły czwartek w Rzymie. O godz. 19 na placu św. Jana na Lateranie papież będzie celebrować Mszę św., a potem odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, idąc aż do placu Santa Maria Maggiore. „Zapraszam was już teraz do uczestniczenia w tym uroczystym publicznym akcie wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego, obecnego pośród swojego ludu” – powiedział ojciec święty.

Na zakończenie Franciszek wraz ze zgromadzonymi na placu św. Piotra ku czci Trójcy Świętej uczynili znak krzyża „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama