Macierzyństwo to decyzja, by dawać życie

Roli matek w życiu rodzinnym poświęcił papież swoją dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej. Zaznaczył, że bycie matką to nie tylko urodzenie dziecka, ale także wybór życiowy – decyzja, aby dawać życie. W Auli Pawła VI jego słów wysłuchało około 8 tys. wiernych.

Ojciec święty, nawiązując do obchodzonego obecnie okresu liturgicznego – Narodzenia Pańskiego – podkreślił rolę Matki Jezusa, ukazującej światu swego Syna. Następnie zauważył, że szczególną rolę w każdej rodzinie odgrywa matka, i choć wiele mówi się o jej znaczeniu symbolicznym, to jej rola w społeczeństwie nie jest nazbyt poważana. „Często wykorzystuje się wręcz gotowość matek, by poświęcić się dla dzieci, żeby «oszczędzić» na wydatkach socjalnych” - stwierdził Franciszek. Wracając do osoby Maryi papież postulował, aby matki były bardziej wysłuchane, żeby lepiej zrozumieć ich codzienne zmagania w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, do czego aspirują, chcąc wyrazić najlepsze i autentyczne owoce swej emancypacji.

Ojciec święty podkreślił, że „matki są najsilniejszym antidotum na rozprzestrzenianie się egoistycznego indywidualizmu”, dzieląc się już od chwili, kiedy noszą w swoim łonie dziecko, rodząc je i następie troszcząc się o jego rozwój. Dodał, że najbardziej nienawidzą one wojny zabijającej ich dzieci i są świadkami piękna życia, przeżywając „macierzyńskie męczeństwo”. Jest to oddawanie życia krok po kroku, bez obaw. „Bycie matką to nie tylko urodzenie dziecka, ale także wybór życiowy – decyzja, aby dawać życie” - powiedział papież.

Franciszek podkreślił znaczenie matek dla czynienia nas społeczeństwem humanistycznym, kiedy uczą nas czułości, poświęcenia, siły moralnej, przekazują najgłębszy sens praktyk religijnych, dając dzieciom zalążek wiary. „Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, ale wiara straciłaby wiele ze swojego głębokiego i prostego ciepła” - powiedział ojciec święty. Na zakończenie podziękował matkom za to, czym są w rodzinie, i za to, co dają Kościołowi i światu. Podziękował też Kościołowi za to, że jest matką, oraz Maryi ukazującej nam Jezusa.

Zwracając się do pielgrzymów języka francuskiego, ojciec święty pozdrowił szczególnie grupę imamów zaangażowanych w rozwój relacji muzułmańsko-chrześcijańskich.

Pozdrawiając Polaków obecnych na dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie, papież Franciszek skierował szczególne słowa do byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz do polskich matek, dziękując za ich obecność w rodzinach oraz wkład w życie Kościoła i świata.

„Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów, a zwłaszcza delegację ocalonych przed 70 laty więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Drodzy pielgrzymi, w tym bożonarodzeniowym okresie, wpatrując się w postać Maryi, Bożej Rodzicielki, chcę zwrócić się do wszystkich matek: Kochane mamy, dziękuję, dziękuję za to, czym jesteście w rodzinie, i za to, co dajecie Kościołowi i światu. Boże błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” - powiedział papież.

W dzisiejszej audiencji wzięli udział byli więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, w związku z 70. rocznicą jego wyzwolenia, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama