Papieskie intencje na styczeń

Ogólna: "Aby osoby należące do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju". Misyjna: "aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim".

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach. Ojciec Święty wyznacza je z ponad rocznym wyprzedzeniem. Tegoroczne są zatem pierwszymi, które zatwierdził Papież Franciszek. Najpierw jest intencja ogólna: „Aby osoby należące do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju”. Podczas swej podróży do Albanii 21 września 2014 r. Ojciec Święty mówił:

„Autentyczna religia jest źródłem pokoju, a nie przemocy! Nikt nie może używać imienia Boga, by dokonywać przemocy! Zabijanie w imię Boga jest wielkim świętokradztwem! Dyskryminowanie w imię Boga jest nieludzkie. Z tego punktu widzenia wolność religijna nie jest prawem, które można zagwarantować jedynie przez obowiązujący system prawny, choć jest to konieczne. Jest ona wspólną przestrzenią, środowiskiem, które cechuje szacunek i współpraca, a które trzeba budować z udziałem wszystkich, także z tymi, którzy nie mają żadnych przekonań religijnych”.

Druga papieska intencja, zwana dotychczas misyjną, określana jest obecnie jako ewangelizacyjna. Ta nowa nazwa nie tyle zmienia, co rozszerza jej zakres, bo także poprzednio dotyczyła ona ewangelizacji, ale tylko na terenach misyjnych. W styczniu mamy się modlić w intencji ewangelizacyjnej, „aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim”. Rok Życia Konsekrowanego rozpoczął się w I Niedzielę Adwentu. Franciszek, który był wtedy z wizytą w Turcji, skierował wideoprzesłanie do uczestników czuwania osób konsekrowanych w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

„Z Chrystusem wychodźcie zawsze od Ewangelii – mówił Papież. – Przyjmijcie ją jako sposób życia i przekładajcie na codzienne gesty naznaczone prostotą i konsekwencją, przezwyciężając w ten sposób pokusę przekształcenia jej w ideologię. Wyjdźcie ze swych gniazd na peryferie [życia] współczesnych mężczyzn i kobiet! Dlatego pozwólcie Chrystusowi, by was spotkał. Spotkanie z Nim otworzy was na spotkanie z innymi i zaprowadzi do najbardziej potrzebujących, najuboższych. «Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, odwagi i ofiarności pełnej nadziei!» (Evangelii gaudium, 109).
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama