Nie ma rodziny konserwatywnej czy postępowej

Tak stwierdził papież w liście przed Światowym Spotkaniem Rodzin, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Filadelfii.

„Nie możemy określać rodziny za pomocą ideologicznych pojęć, nie wolno mówić o rodzinie konserwatywnej czy postępowej. Rodzina to rodzina”. Te swoje słowa, wypowiedziane do uczestników międzynarodowego kolokwium o małżeństwie, Franciszek przytoczył w liście przed światowym spotkaniem rodzin w Filadelfii w USA. Odbędzie się ono we wrześniu przyszłego roku (22-27.09.2015) pod hasłem „Miłość jest naszą misją. Rodzina w pełni żywa”. Adresatem dokumentu jest przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny abp Vincenzo Paglia.

Ojciec Święty przypomina, że zasadniczą misją chrześcijańskiej rodziny jest od zawsze głoszenie światu, dzięki mocy sakramentu małżeństwa, Bożej miłości. Refleksja nad tym zadaniem stała w centrum ostatniego zgromadzenia Synodu Biskupów. Franciszek przypomniał zarazem, że zasadnicze prawdy i wartości dotyczące rodziny nie mogą być poddawane w wątpliwość. Natomiast trzeba zweryfikować nasz styl życia pod kątem ewentualnego „skażenia” go mentalnością indywidualizmu, konsumpcji i hedonizmu. Celem jest życie i głoszenie nim „wielkości i piękna małżeństwa oraz radości z bycia i stawania się rodziną”.

Papież przypomina o wystosowanej przez ostatni Synod zachęcie do dalszego zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny oraz do sprawdzenia duszpasterskich propozycji w aktualnym kontekście społecznym i kulturowym. Związane z tym wyzwania „pobudzają nas, by robić miejsce miłości wiernej i otwartej na życie, miłosierdzie, dzielenie się i solidarność – pisze Franciszek. – Wzywam zatem małżonków, kapłanów i wspólnoty parafialne, a także ruchy i stowarzyszenia, by pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu, na którym spoczywają fundamenty świętej budowli, jaką jest rodzina, Kościół domowy i rodzina Boża”. Papież dziękuje też Kościołowi lokalnemu Filadelfii za zaangażowanie organizacyjne w odniesieniu do Światowego Spotkania Rodzin.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama