Kościół wzywa do porzucenia starych struktur

Ewangelia jest nowością, a Jezus wzywa nas do porzucenia przestarzałych struktur - stwierdził Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

Zaznaczył, że chrześcijanin nie powinien być "niewolnikiem wielu małych regułek", ale musi otworzyć swe serce na nowe przykazanie miłości.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 5,33-39) Franciszek zauważył, że faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli postawić Jezusa w trudnej sytuacji i zapytali dlaczego Jego uczniowie nie poszczą. Jednakże Pan nie wpadł w pułapkę i odpowiedział mówiąc o świętowaniu i nowości, by młode wino wlewać do nowych bukłaków.

"Cóż nam przynosi Ewangelia? Radość i nowość" - powiedział Ojciec Święty. Tymczasem owi uczeni w Prawie byli zamknięci w swoich przykazaniach, w swoich przepisach. Mówiąc o nich św. Paweł powiada, że do czasu przyjścia Jezusa wszyscy byliśmy poddani jak więźniowie temu Prawu, które "nie było złe". Ale byliśmy jego więźniami w oczekiwaniu na przyjście wiary, "która miała być objawiona w samym Jezusie".

Papież zauważył, że lud miał prawo, które dał Mojżesz, a następnie wiele małych zwyczajów i praw, które uczeni ujęli w kodeks. Prawo ich strzegło, ale jak więźniów. Lud natomiast oczekiwał na wolność, na ostateczną wolność, którą Bóg obdarzył swój lud wraz ze swoim Synem. Tak więc nowość Ewangelii, służy wyzwoleniu od prawa - podkreślił Franciszek.

Jednocześnie Ojciec Święty zauważył, że także chrześcijanie żyją według prawa, ale jest to prawo Błogosławieństw, prawo miłości, byśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On nas umiłował. "To jest nowość Ewangelii, będąca świętowaniem, radością i wolnością" - podkreślił papież. Zaznaczył, że jest ona tym odkupieniem, którego oczekiwał cały lud. Przypomniał, iż św. Paweł odróżniał synów prawa i synów wiary.

"Dlatego Kościół wzywa nas, każdego z nas, do pewnych przemian. Wzywa, byśmy porzucili przestarzałe struktury, które już niczemu nie służą i wzięli nowe bukłaki, bukłaki Ewangelii. Nie można zrozumieć mentalności na przykład tych doktorów prawa, faryzeuszy za pomocą ducha Ewangelii. Są to rzeczy różne. Styl Ewangelii jest inny, prowadzi bowiem do pełni prawa. Tak w nowy sposób: jest to nowe wino wlewane do nowych bukłaków" - zaznaczył Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że ponieważ Ewangelia jest nowością i świętem, to można żyć nią w pełni jedynie w sercu radosnym i odnowionym. "Niech Pan da nam łaskę takiego przestrzegania prawa, które Jezus doprowadził do swej pełni w przykazaniu miłości, w przykazaniach wypływających z Błogosławieństw, byśmy nie byli więźniami. Niech Pan obdarza nas łaską radości i wolności, które przynosi nam nowość Ewangelii" - zakończył papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama