Ingres bpa Kazimierza Gurdy

Procesją do siedleckiej katedry p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczął się wczoraj ingres bp. Kazimierza Gurdy.

Z nowym biskupem siedleckim uroczystą Mszę koncelebrowało 15 biskupów i ponad 200 księży. Uroczystości przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. 60-letni bp Kazimierz Gurda, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, zastąpił bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, który będzie nowym biskupem legnickim. W ingresie uczestniczyło grono polskich biskupów, m.in. metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik, arcybiskup-nominat Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i Prymas Polski oraz abp Andrzej Dzięga, metrpolita szczecińsko-kamieński.

W drzwiach katedry bp. Gurdę przywitał proboszcz parafii katedralnej ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, który podał mu do ucałowania krzyż. Następnie bp Gurda uczynił znak krzyża pobłogosławioną wodą oraz pokropił nią wiernych, po bp Gurda czym przekroczył próg katedry jako nowy biskup siedlecki.

Słowa powitania skierował dotychczasowy administrator apostolski diecezji bp Piotr Sawczuk a Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytał pismo Papieża Franciszka o mianowaniu bpa Kazimierza Gurdy – ordynariuszem diecezji siedleckiej.

„Usilnie zachęcamy wszystkich, aby stale okazywali Ci szacunek, posłuszeństwo, stosowną współpracę oraz miłość. Wreszcie bratersko Cię zachęcamy, Czcigodny Bracie, abyś, zawsze ufając Jezusowi, przez wstawiennictwo Błogosławionej Bogarodzicy Dziewicy Maryi i świętego Jana Pawła II, z wielkim oddaniem służył powierzonej Tobie wspólnocie, zwłaszcza kapłanom, młodzieży i chorym, a także abyś w nauczaniu dotyczącym obyczajów obdarzał lud dobrocią i łagodnością” – napisał Ojciec Święty.

Następnie Nuncjusz Apostolski przekazał Biskupowi Kazimierzowi ten dokument oraz pastorał, który jest znakiem władzy pasterskiej.

Homagium, czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa złożyli nowemu Biskupowi Siedleckiemu przedstawiciele diecezji.

W homilii bp Kazimierz Gurda podkreślił, że pragnie trwać wraz ze wszystkimi diecezjanami w niezłomnej wierze Maryi, w Jej zaufaniu do słowa pochodzącego od Boga. Przypominając o obchodzonym 24 maja wspomnieniu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, zauważył że w obecności Maryi i pod Jej matczyną, wspierającą opieką rozpoczyna swoją biskupią posługę w diecezji siedleckiej i powierzył Matki Bożej tutejszy Kościół.

Bp Gurda podkreślił, że obecność Maryi we wspólnocie Kościoła jest bardzo pożądana, bo związana jest zawsze z obecnością Jej Syna, naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa. Zapewnił wiernych diecezji siedleckiej o swojej gotowości trwania w niezłomnej wierze Maryi, w Jej zaufaniu do słowa pochodzącego od Boga.

Nowy biskup siedlecki przypomniał także w homilii męczenników za wiarę z diecezji siedleckiej, czyli Męczenników z Pratulina, którzy oddali swe życie za wierność Jezusowi i Ojcu Świętemu. „Zapewne z tego ducha, przed trzydziestu laty, wyrośli obrońcy krzyża w szkole w Miętnem. Kościół siedlecki w tej chwalebnej tradycji naznaczonej wiernością Bogu trwa, w niej się zakorzenił i z niej czerpie życiodajne korzenie. Powtarzamy dzisiaj maryjne „fiat”, by wyrazić naszą gotowość, do powiedzenia Bogu „tak” w każdej sytuacji, którą będzie naznaczona nasza historia” – mówił bp Gurda.

Oprócz grona polskich biskupów w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz liczni wierni.

Na zakończenie Mszy św. nowemu biskupowi siedleckiemu życzenia przekazali abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, ks. prałat Mieczysław Głowacki – rektor WSD, a także przedstawiciele osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy liturgii otrzymali pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem Pasterza Kościoła Siedleckiego, a zaproszeni goście udali się na agapę do Wyższego Seminarium Duchownym w Nowym Opolu..

Bp Kazimierz Gurda, dotychczas pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. 16 kwietnia został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem siedleckim.

Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Pochodzi z tej samej rodziny, co zmarły w 1993 r. kielecki biskup pomocniczy Jan Gurda oraz ks. infułat Józef Gurda.

Po ukończeniu w 1972 r. Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1978 z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bielinach, następnie kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 doktora.

Od 1989 r. rozpoczął wykłady z patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, jednocześnie będąc ojcem duchownym alumnów I i II roku. W 1994 r. został obrońcą węzła małżeńskiego w trybunale diecezjalnym. W 1996 r. został proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku, a w czerwcu 1998 r. - rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości.

W grudniu 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido” (Jezu, ufam Tobie).

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jest także członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg