Nowi biskupi w Legnicy i Siedlcach

Dotychczasowy biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem legnickim. Zastąpi bp. Stefana Cichego, który złożył rezygnację ze względu na ukończenie 75 lat. Z kolei nowym biskupem siedleckim Ojciec Święty mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę.

Publikujemy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego.
3. Mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

***

Nowi biskupi w Legnicy i Siedlcach   Jakub Szymczuk /GN Bp Zbigniew Kiernikowski Bp Kiernikowski ma 67 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Zanim wstąpił do seminarium przez dwa lata studiował na Politechnice Poznańskiej. Po święceniach kapłańskich studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1972-1976).

W latach 1982-1986 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Od 1987 wykłada teologię biblijną i misjologię na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie a od 1990 teologię biblijną i etykę na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie – Angelicum. W listopadzie 1999 roku ks. Kiernikowski prowadził doroczne rekolekcje dla polskich biskupów na Jasnej Górze. Motywem przewodnim zaproponowanych przez niego rozważań był 12. rozdział Listu do Rzymian oraz miejsce pasterzy we wspólnocie. W Polsce ks. Kiernikowski znany jest także jako autor cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników książki pt. "Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. O chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia ".

Od kilkunastu lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną z urzędem Rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Jako znawca zagadnień biblijnych zauważa potrzebę "teologii żywej", będącej na usługach wiary i duszpasterstwa. W swoich pracach umiejętnie i skutecznie łączy podejście naukowe z życiowo-praktycznym. Wielokrotnie powtarza, że tylko wtedy, kiedy Biblia odczytywana jest w perspektywie konkretnych ludzkich doświadczeń, kiedy odpowiada na pytania i problem współczesności, staje się prawdziwie "pokarmem duchowym wszystkich chrześcijan".

28 marca 2002 papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji siedleckiej. Święcenia biskupie otrzymał 20 maja 2002 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich kardynał Angelo Sodano, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. 25 maja 2002 kanonicznie przejął diecezję, a 7 czerwca odbył ingres do katedry siedleckiej. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Evangelio oboedientia – Eucharistia” (Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia).

W Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji i członkiem Komisji Duszpasterstwa. 16 kwietnia 2014 r. papież Franciszek zwolnił go z funkcji biskupa siedleckiego i mianował go biskupem diecezji legnickiej.

Bp Kiernikowski związany jest z Drogą Neokatechumenalną. Jest pierwszym na świecie biskupem, który jako ksiądz ukończył Drogę Neokatechumenalną. "Nasza epoka to już po części epoka postchrześcijańska – mówił bp Zbigniew Kiernikowski w wywiadzie dla KAI. Dodaje, że współczesna rodzina zasadniczo przestała już być miejscem kształtowania wiary. Dlatego jest niezbędna pogłębiona i stała formacja o charakterze katechumenatu.

***

Nowi biskupi w Legnicy i Siedlcach   HENRYK PRZONDZIONO /GN Bp Kazimierz Gurda

Bp Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Pochodzi z tej samej rodziny, co zmarły w 1993 r. kielecki biskup pomocniczy Jan Gurda oraz ks. infułat Józef Gurda.

Po ukończeniu w 1972 r. Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bielinach, następnie kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 r. uzyskał stopień licencjata, a w 1988 doktora.

Od 1989 r. rozpoczął wykłady z patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, jednocześnie będąc ojcem duchownym alumnów I i II roku. W 1994 r. został obrońcą węzła małżeńskiego w trybunale diecezjalnym. W 1996 r. został proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku, a w czerwcu 1998 r. - rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości.

W grudniu 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido” (Jezu, ufam Tobie).

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jest także członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama