RPD zbada skalę "eurosieroctwa"

Rzecznik praw dziecka zlecił badania, mające oszacować skalę zjawiska tzw. eurosieroctwa, czyli pozostawiania dzieci przez rodziców wyjeżdżających do pracy. Jest to bardzo poważny problem - powiedział we wtorek Marek Michalak na posiedzeniu senackiej komisji.

Michalak, który przedstawiał senatorom z komisji Nauki, Edukacji i Sportu informację o swojej działalności w 2013 r., zapowiedział, że wyniki badania na temat "eurosieroctwa" mają być znane w drugiej połowie roku.

Rzecznik przypomniał, że poprzednie badania, przeprowadzone przed pięcioma laty, stwierdziły, że zjawisko obejmuje "od kilkudziesięciu tysięcy do stu kilkudziesięciu tysięcy dzieci".

"Jak wygląda to dzisiaj, będziemy wiedzieli po powtórnych badaniach ilustrujących, porównawczych. To trwa" - powiedział Michalak.

Z badań, prezentowanych przez RPD w 2008 r., wynikało, że ok. 2 proc. dzieci w wieku szkolnym pozostaje pod opieką osób innych niż rodzice z powodu emigracji zarobkowej. Rodzice-emigranci najczęściej zostawiali w kraju dzieci pod opieką dziadków, krewnych, starszego rodzeństwa, krewnych, sąsiadów oraz w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Badania pokazały wówczas m.in., że negatywnym skutkiem "eurosieroctwa" są u dzieci rosnące problemy z nauką, wzrost agresywnych zachowań oraz przestępczości.

Michalak, na podstawie podejmowanych w 2013 r. interwencji, ocenił, że trzy najważniejsze problemy, z którymi mamy do czynienia w kontekście przestrzegania praw dziecka to sprawy okołorozwodowe, sytuacja zdrowotna dzieci, w tym dostęp do służby zdrowia, oraz nieuznawanie podmiotowości dzieci.

Z przedstawionych statystyk wynika, że w 2013 r. RPD zajmował się w sumie 48 tys. 580 spraw. Najwięcej interwencji związanych było z łamaniem praw dzieci do wychowania w rodzinie - było ich ponad 24,5 tys.

Ponad 9 tys. spraw dotyczyło przemocy wobec dzieci lub złego ich traktowania. Ponad 6,8 tys. spraw dotyczyło łamania praw dzieci do nauki, z kolei ponad 3 tys. spraw związanych było z prawem do życia i ochrony zdrowia dzieci.

RPD przeprowadził także 171 kontroli i wystosował 88 wystąpień generalnych do rożnych resortów, m.in. z propozycją zmiany przepisów.

Wśród inicjatyw podejmowanych w tym roku - obok badania skali "eurosieroctwa" - Michalak wymienił kontrole placówek, w których przebywają małe dzieci do lat trzech.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg