Dziel i rządź. Duszami

50-osobowa grupa pod przewodnictwem arcybiskupa Neapolu kard. Crescenzio Sepe przybyła do Moskwy.

Pielgrzymi z Włoch odwiedzą też Petersburg i różne sanktuaria prawosławne w pobliżu obu tych największych miast Rosji. Program wizyty przewiduje spotkanie z patriarchą Cyrylem i innymi wysoko postawionymi hierarchami rosyjskiego prawosławia.

Witając gości na czele z kard. Crescenzio Sepe, metropolita Hilarion Ałfiejew przedstawił krótki zarys odradzania się rosyjskiego prawosławia po czasach sowieckich. Podziękował katolikom z Włoch za bardzo dobry stosunek do rosyjskiego prawosławia. Wspomniał o świątyniach katolickich przekazanych przez tamtejszych hierarchów na rzecz prawosławnych związanych z patriarchatem moskiewskim, którym bardzo były potrzebne miejsca dla sprawowania kultu. Szczególnie podziękował kard. Sepe za świątynię przekazaną w Neapolu.

Odpowiadając na pytania gości, Hilarion przedstawił problemy związane ze stosunkami Kościoła ze społeczeństwem, z kształceniem w uczelniach prawosławnych i z realną liczebnością wiernych. W odpowiedzi na pytanie związane z wydarzeniami na Ukrainie skrytykował tzw. „schizmę” patriarchatu kijowskiego oddzielonego od Moskwy, która jego zdaniem była jedną z najistotniejszych przyczyn kryzysu na Ukrainie. Według metropolity jedynie Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego nie popierał żadnej ze stron konfliktu i jego mnisi godzinami wystawali na deszczu między zwaśnionymi stronami, nie dopuszczając do rozlewu krwi.

Takie stanowisko moskiewskiego hierarchy prawosławnego przypomina lata 90. ub. wieku, kiedy to z patriarchatu moskiewskiego płynęły sygnały o bardzo dobrych relacjach z wybranymi diecezjami na Zachodzie, w odróżnieniu do napiętych relacji z Watykanem za pontyfikatu Jana Pawła II.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| CERKIEW, ROSJA

Reklama

Reklama