Wielkanocne życzenia Prymasa Polski

Tradycyjnie na rozpoczynające się Święta Wielkanocne Polakom w kraju i na emigracji za pośrednictwem Radia Watykańskiego życzenia składa Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

„Wesołego Alleluja! Tymi słowami pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego. Za kilka dni będziemy przeżywać kanonizację naszego wielkiego rodaka bł. Jana Pawła II. To wszystko usposabia nas do głębokiego, radosnego przeżywania w tym roku Świąt Wielkanocnych i Niedzieli Miłosierdzia Bożego, podczas której będzie oficjalnie ogłoszony świętym bł. Jan Paweł II. Z tej okazji pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienia i złożyć życzenia wszystkim rodakom, gdziekolwiek są, na emigracji czy w ojczyźnie, i usposobić ich moim słowem do tego, aby te święta przeżywać w spokoju, w cieple życia rodzinnego, domowego; aby zło dobrem zwyciężać w sposobie bycia, w słownictwie, poprzez to wszystko, co w okresie Wielkiego Postu było tematem naszej medytacji, naszej refleksji i naszej spowiedzi.

Dziękuję więc Wam, drodzy Bracia i Siostry, że mimo takich czy innych trudności zewnętrznych, takich czy innych uwarunkowań, tego zabiegania codziennego znajdujecie czas na refleksję, do czego nas usposobił ten okres 40- dniowego Wielkiego Postu.

Na zmartwychwstanie powinniśmy patrzeć w dwóch aspektach: i ziemskiego zmartwychwstania, i eschatologicznego. To zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją naszego zmartwychwstania eschatologicznego. Ale także usposabia nas do tego, byśmy zmartwychpowstawali, gdy chodzi o wymiar ziemski: z naszych zaniedbań, z naszych gnuśności, z naszego lekceważenia, czasem świadomego lub nie, gdy chodzi o budowanie naszej osobowości, ciepła rodzinnego, wychowanie nowego pokolenia.

Oby tego dobra rodzinnego było jak najwięcej, a zwieńczeniem tego dobra niech będzie radość Świąt Wielkanocnych, wspólnota stołu w wymiarze rodzinnym, w wymiarze całego społeczeństwa. Życzę więc Wesołego Alleluja i smacznego jajka wielkanocnego”.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama