Papież zatwierdził zalecenia ws. IOR

Papież Franciszek zatwierdził propozycje dotyczące przyszłości Instytutu Dzieł Religijnych (IOR - tzw."banku watykańskiego"), podkreślając znaczenie jego misji - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Zostały one wypracowane przez szereg kompetentnych w tej dziedzinie instytucji watykańskich i przedstawione Ojcu Świętemu przez sekretarza ds. ekonomicznych, kard. Georga Pella.

Pomaga on Ojcu Świętemu w pełnieniu jego misji pasterza powszechnego oraz instytucjom i poszczególnym osobom współpracującym w jego posłudze. Prezes Rady Nadzorczej, Ernst von Freyberg oraz zarząd IOR wypracują plan zapewniający, aby IOR mógł wypełniać swoją misję jako część nowych struktur finansowych Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Zostanie on przedstawiony Radzie Kardynałów (tzw. K-8) oraz Radzie ds. Ekonomii.

Działania Instytutu Dzieł Religijnych nadal będą kontrolowane przez Urząd Informacji Finansowej (AIF). Jednocześnie prefekt Sekretariatu ds. Ekonomicznych, kard. George Pell zapewnił, że Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie nadal będą starały się o dostosowanie systemu prawnego i uregulowań w tej dziedzinie do najlepszych praktyk na szczeblu międzynarodowym. "Ścisły nadzór regulacyjny i poprawa przestrzegania, przejrzystości i operatywności rozpoczęte w 2012 roku i znacznie przyspieszone w 2013 roku
mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Instytutu" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama