Jan Paweł II: papież rodziny

Wkładowi Jana Pawła II w rozwój teologii i antropologii rodziny poświęcono w Rzymie specjalne sympozjum. Zostało ono zorganizowane przez Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Uczestnicy i prelegenci, przybyli na nie praktycznie z całego świata, pogłębiają najważniejsze nurty nauczania Papieża Polaka o tych zagadnieniach. Szukają też odpowiedzi na aktualne wyzwania, przed którymi stoją współczesne rodziny i wspomagające je duszpasterstwa.

O głównych tematach trwającego sympozjum, a także o przyczynach kryzysu rodziny w świecie zachodnim mówi ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser: 

„Rozpada nam się rodzina, a skoro rozpada się rodzina, rozpada się również społeczeństwo. A gdy rozpada się społeczeństwo, ludzie stają się coraz bardziej nieszczęśliwi. A w związku z tym to sympozjum i, jak sądzę, dwa następne Synody Biskupów, powinny znaleźć drogi, jak wyjść z tej kryzysowej sytuacji. Wszystkie statystyki pokazują głęboki, stale pogłębiający się kryzys rodziny. Jedną z konsekwencji, bardzo groźnych, jest spadek dzietności w Europie. A to znaczy, że ludzie nie mają zaufania do przyszłości, że nie inwestują w przyszłość, i znaczy to, że nie znajdują spełnienia w rodzinie, ale raczej w karierze zawodowej czy w innych formach istnienia społecznego. Gdy zważy się na to, że właśnie kultura europejska i cywilizacja atlantycka spowodowały przemiany globalne tego świata, to również swego rodzaju odrodzenie Europy będzie ozdrowieńcze dla całego świata”.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg