W Polsce najmniej przemocy wobec kobiet

Wskaźnik domowej przemocy fizycznej i seksualnej w Polsce jest najniższy w całej Unii Europejskiej. Najmniejsza w UE jest u nas także różnica między średnim wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn.

Według danych Eurostatu za 2011 r., kobiety w całej UE zarabiały średnio 16,4 proc. mniej niż mężczyźni, a w Polsce ta różnica była najmniejsza w całej Unii i wynosiła około 2 proc.

Z kolei ze statystyk, opublikowanych przez European Union for Fundamental Rights, wynika, że domowa przemoc fizyczna i seksualna dotknęła 19 proc. Polek powyżej 15 lat. To najniższy odsetek wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Z tego samego badania wynika, że w Danii, Holandii czy Szwecji problem ten dotknął około połowy kobiet.  (Podane statystyki pochodzą z odpowiedzi na pytanie w ankiecie, a nie ze statystyk policyjnych czy sądowych.)

Z drugiej strony, bezrobocie wśród kobiet jest wyższe niż u mężczyzn - wynika z badania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Wśród ogółu bezrobotnych dane dla obu płci przedstawiają się podobnie, ale już w grupie osób długotrwale bezrobotnych kobiety stanowią 60 proc. Podobne zjawiska występują także w innych krajach UE.

Przeczytaj komentarz: Gender w Polsce niepotrzebne

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama