Nie ma mowy o likwidacji "banku watykańskiego"

Prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Ekonomicznych kard. George Pell jest przekonany, że nie ma sensu likwidacja Instytutu Dzieł Religijnych - tzw. banku watykańskiego.

Ujawnił to w wywiadzie opublikowanym na łachach niedzielnego wydania dziennika "The Boston Globe". Poinformował również, że najprawdopodobniej przed końcem marca poznamy nazwiska 15 członków Rady ds. Ekonomicznych - 8 kardynałów i biskupów i 7 osób świeckich.

Były arcybiskup Sydney podkreślił, że rolą Sekretariatu ds. Ekonomicznych jest unowocześnienie procedur, aby je dostosować do obowiązujących w tej dziedzinie współczesnych standardów, oraz poprawienie przejrzystości operacji finansowych. Na przykład inne osoby będą podejmowały decyzje budżetowe, a inne będą sprawowały nad nimi kontrolę, ponadto co kwartał poszczególne instytucje Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego poddawane będą rewizji wydatków, aby zapewnić utrzymanie dyscypliny finansowej. Kard. Pell podkreślił, że fałszywe i całkowicie bezpodstawne są mity o rzekomym bogactwie Watykanu. Dysponuje on bardzo ograniczonymi środkami, a rolą nowego Sekretariatu ds. Ekonomicznych jest ich jak najlepsze zagospodarowanie. Zdaniem przeprowadzającego wywiad Johna L. Allena jr. można odnieść wrażenie, że wprowadzenie racjonalnych działań księgowych może doprowadzić do oszczędności rzędu milionów, a nawet dziesiątków milionów dolarów. Natomiast sam sekretariat będzie dwujęzyczny i będzie się posługiwał nie tylko włoskim, ale również angielskim. Kard. Pell podkreślił, że dotychczas nigdy nie było w Watykanie tego typu instytucji.

Prefekt Sekretariatu ds. Ekonomicznych podkreślił, że cieszy się pełnym poparciem papieża Franciszka oraz kardynałów. Dodał, że zaoszczędzone sumy pozwolą więcej środków przeznaczać na rzecz ubogich. Kard. Pell jest świadom, że funkcja powierzona jemu ostatnio przez papieża Franciszka jest z uwagi na wiek jednym z ostatnich zadań jego życia kapłańskiego i biskupiego. Jest przekonany, że za rok widoczne już będą efekty podjętych działań. Jednocześnie podkreślił wielką pracę wykonaną przez prezesa Rady Nadzorczej Instytutu Dzieł Religijnych Ernsta von Freyberga oraz dyrektora watykańskiego Urzędu Informacji Finansowej (AIF) Rene Brülharta.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama