Wieczność daje nam nadzieję

Wieczność oświeca i daje nadzieję życiu doczesnemu każdego z nas - zapewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na wypełnionym wiernymi placu św. Piotra w Watykanie.

Pełny tekst rozważania:

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli przedstawia nam Jezusa zmagającego się z saduceuszami, którzy zaprzeczali zmartwychwstaniu. I to właśnie na ten temat skierowali pytanie do Jezusa, aby postawić Go w trudnej sytuacji i ośmieszyć wiarę w zmartwychwstanie umarłych. Wyszli od wymyślonego przypadku: „Pewna kobieta miała siedmiu mężów, którzy umierali jeden po drugim” i zapytali Jezusa: „Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?”. Jezus, zawsze łagodny i cierpliwy, najpierw odpowiedział, że życie po śmierci nie mierzy się tak samo jak doczesne. Życie wieczne jest innym życiem, w innym wymiarze, w którym między innymi nie będzie już małżeństwa powiązanego z naszym istnieniem na tym świecie. Zmartwychwstali - mówi Jezus - będą jak aniołowie i będą żyć w innym stanie, którego obecnie nie możemy doświadczyć ani też nawet sobie wyobrazić.

Ale następnie Jezus, jeśli tak można powiedzieć, przechodzi do kontrataku. Czy to cytując Pismo Święte z prostotą i oryginalnością, które wprawiają nas w wielki podziw dla naszego Mistrza, jedynego Mistrza! Dowód na zmartwychwstanie Jezus znajduje w epizodzie Mojżesza i płonącego krzewu (por. Wj 3,1-6), gdzie Bóg objawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Imię Boga jest związane z imionami kobiet i mężczyzn, z którymi się wiąże, a ta więź jest silniejsza niż śmierć. Dlatego Jezus mówi: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). A więzią decydującą, przymierzem podstawowym jest przymierze z Jezusem: On sam jest przymierzem, On sam jest życiem i zmartwychwstaniem, ponieważ swoją ukrzyżowaną miłością zwyciężył śmierć. W Jezusie Bóg daje nam życie wieczne, daje je wszystkim i wszyscy dzięki Niemu mają nadzieję na życie jeszcze bardziej prawdziwe niż obecne. Życie, które Bóg nam przygotowuje nie jest tylko upiększeniem obecnego: ono przekracza naszą wyobraźnię, ponieważ Bóg nieustannie nas zadziwia swoją miłością i swoim miłosierdziem.

Dlatego to, co się stanie jest dokładnym przeciwieństwem tego, czego spodziewali się saduceusze. Życie obecne nie stanowi odniesienia do wieczności, ale to wieczność oświeca i daje nadzieję życiu doczesnemu każdego z nas! Jeśli spojrzymy jedynie ludzkim okiem, to musimy powiedzieć, że ludzka egzystencja zmierza od życia do śmierci. Jezus obala tę perspektywę i stwierdza, że nasza pielgrzymka zmierza od śmierci do życia: pełni życia! Tak więc śmierć jest za nami, z tyłu, a nie przed nami. Przed nami jest Bóg żywych, jest ostateczne pokonanie grzechu i śmierci, początek nowego, bezkresnego czasu radości i światła. Ale już tu na z ziemi, w modlitwie, w sakramentach, w braterstwie spotykamy Jezusa i Jego miłość, i w ten sposób możemy mieć pewien przedsmak życia zmartwychwstałego. Nasze doświadczenie Jego miłości i Jego wierności zapala jakby ogień w naszych sercach i powiększa naszą wiarę w zmartwychwstanie. Rzeczywiście jeśli Bóg jest wierny i miłuje, nie może to być na czas ograniczony: jest On wierny na zawsze, według swojego czasu, który jest wiecznością.

[po modlitwie:]

Dziś po południu w Paderborn w Niemczech zostanie ogłoszona błogosławioną Maria Teresa Bonzel, założycielka Ubogich Sióstr Franciszkanek od Wieczystej Adoracji, która żyła w dziewiętnastym wieku. Eucharystia była źródłem z którego czerpała duchową energię, by poświęcać się z nieutrudzonym miłosierdziem najsłabszym. Chwalmy Pana za jej świadectwo!

Pragnę zapewnić o mojej bliskości mieszkańców Filipin i tego regionu, który został spustoszony przez straszliwy tajfun. Niestety są liczne ofiary i ogromne straty. Módlmy się za tych naszych braci i siostry i spróbujmy sprawić, aby dotarła do nich także nasza konkretna pomoc.

Dziś przypada 75. rocznica tzw. „Nocy kryształowej”: Przemoc z nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. przeciwko Żydom, synagogom, mieszkaniom i sklepom zaznaczyła smutny krok na drodze do Szoah. Ponawiamy naszą bliskość i solidarność z narodem żydowskim i modlimy się do Boga, aby pamięć przeszłości pomagała nam być zawsze czujnymi wobec wszelkiej formy nienawiści i nietolerancji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg