Ulgi dla rodzin wielodzietnych w Łodzi

W Łodzi już od ponad dwóch miesięcy funkcjonuje tzw. Łódzka Karta Dużej Rodziny. Jej celem jest wieloaspektowa pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym.

Projekt zainicjowano w ubiegłym roku; dziś wszedł już w życie i cieszy się niemałą popularnością. Wnioski o przyznanie Karty złożyło już ponad 200 rodzin. Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszystkie rodziny posiadające troje i więcej dzieci. W samej Łodzi jest ich 4700.

Program realizowany jest na wielu płaszczyznach. Zwraca uwagę na fakt, iż wielokrotnie rodziny wielodzietne ze względu na dużą liczbę ludzi w obrębie jednego gospodarstwa domowego, nie dysponują wystarczającymi funduszami, aby móc korzystać z ośrodków i placówek rozrywkowych, oferowanych przez miasto. Dlatego też Łódzka Karta Dużej Rodziny ma za zadanie ułatwiać rodzinom kontakt z dobrami kultury, sportu i rekreacji, zwiększając tym samym szanse rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Posiadanie Karty Dużej Rodziny przynosi wielodzietnym rodzinom profity. Najistotniejszym jest 75 proc. zniżka na bilety okresowe imienne sieciowe MPK dla uczących się i studiujących dzieci do 25. roku życia. Rodziny zwolnione są z opłat za odbiór śmieci za trzecie i każde kolejne dziecko. Dodatkowo możliwe są zniżki na bilety na pływalnie (m.in. Falę, basen „Promienistych”), wstęp do ogrodu zoologicznego, botanicznego, palmiarni, teatru (Arlekin, Pinokio, Teatru Muzycznego, Teatru Powszechnego), kina Charlie. Odwiedzić można również niektóre muzea (np. Muzeum Miasta Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa) i Miejską Galerię Sztuki, a zimą miejskie lodowiska. Priorytetowo traktowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych w trakcie zapisów do miejskich szkół, żłobków i przedszkoli. Dla dzieci uczących się oferowane są również zniżki na kursy językowe.

Zakres obecnych ulg nie stanowi końcowego efektu akcji. Program ma ewolucyjne założenie; władze wydysponowały list do łódzkich przedsiębiorców, aby zachęcić ich do przystąpienia do programu.

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul Zachodniej 47 w Łodzi. Kartę mogą otrzymać członkowie wszystkich rodzin, również nieformalnych (o ile prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkują Łódź).  Łódzka Karta Dużej Rodziny przeznaczona będzie dla rodzin z dziećmi w wieku do 18 lub 25 lat (jeżeli dziecko jeszcze się uczy). W przy­pad­ku dzie­ci po­sia­da­ją­cych orze­cze­nie o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści bądź cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pracy i sa­mo­dziel­nej eg­zy­sten­cji nie będą nakładane ograniczenia wiekowe.

Otrzymany dokument wielkości dowodu osobistego jest ważny 12 miesięcy, jego posiadaczem staje się każdy członek rodziny wielodzietnej. W województwie łódzkim Karty Dużej Rodziny dostępne są również w Bełchatowie, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Radomsku. W Polsce Karta osiągalna jest również m.in. w Krakowie, Gdańsku czy Grodzisku Mazowieckim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama