Wietnamscy dyplomaci w Watykanie

Kończy się wizyta wietnamskiej delegacji rządowej w Watykanie. Na jej czele stał wiceminister spraw zagranicznych rządu w Hanoi, Pham Dung.

Delegacja odwiedziła m.in. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów oraz Radio Watykańskie. Wietnamscy delegaci byli też na środowej audiencji ogólnej, podczas której zostali pozdrowieni przez Papieża.

W czasie spotkań roboczych w Watykanie rozmawiano na temat stosunków państwo-Kościół w Wietnamie, a także roli katolików w tamtejszym społeczeństwie. Strona watykańska podkreśliła pozytywny rozwój wzajemnych relacji. Należy do nich wsparcie władz dla działalności miejscowego Kościoła oraz likwidacja odgórnych ograniczeń w przyjmowaniu kandydatów do seminariów duchownych.

Z kolei strona wietnamska zaznaczyła, że rząd w Hanoi stoi na stanowisku przestrzegania wolności wyznania. Jest jednak zdecydowany „zwalczać elementy zaburzające stabilność społeczną”. Wyrażono przy tym nadzieję na włączenie się wietnamskich katolików w budowę i rozwój kraju.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama